Høyt elsket - dypt savnet

Den enes død, den andres brød... Marin-studentene har markert seg som sterke tilhengere av et fristilt NTH. Men samfunns-engasjement og økonomisk teft kan av og til kombineres. Linjeforeningen "Mannhullet" var derfor tidlig på markedet med spesiallagede T-skjorter i protest mot Stortingets vedtak om å legge ned høgskolen. I løpet av en liten formiddag solgte studentene 100 T-skjorter påtrykt NTHs dødsannonse på stripa. Skjortene gikk for 100 kroner stykket og overskuddet av salget går til oppussingen av "Mannhullets" egen båt.


På bildet er det Cecilie Fritzner og Thomas Bücher-Johannessen som selger T-skjorter.
Foto: Jan Erik Kaarø


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no