Støtte til eurokonferanser

Gjennom EU arrangeres det i vår og høst flere eurokonferanser innen forskjellige vitenskapelige og teknologiske områder. Eurokonferanser er vitenskapelige møter på høyt vitenskapelig nivå, hvor fokus settes på det siste innen forskningsområdet. Hver eurokonferanse består vanligvis av flere møter, hvor et møte varer i flere dager. Målgruppene er unge forskere og etablerte vitenskapelige medarbeidere, fra universitet og industri. Støtte til å reise på konferansene gis til et begrenset antall unge forskere, dvs forskere opp til 35 år. Denne støtteordningen gjelder kun i noen tilfeller for norske forskere. For nærmere informasjon om hvilke eurokonferanser som arrangeres kontaktes Sissel Hertzberg i administrasjonen på UNIT og Trond Digranes i administrasjonen på NTH.


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no