Skitten elektro-luft

Etter ett års bruk var luftfilteret på ett av kontorene i det nye elektrobygget svartere enn innsiden på den mest innbarkede nikotinslave. Drifts- og vedlikeholdsavdelingen arbeider nå for å finne årsaken til problemet.


Overingeniør Arne Graabak i E-blokka på elektro skiftet nylig luftfilter på kontoret sitt. Til hans bestyrtelse var filteret kullende svart, og det etter knappe ett års bruk. Filteret var plassert rundt lufteventilen i taket. For ordens skyld legger vi til at Graabak er ikke-røyker. Det er filtrert uteluft fra ventilasjonsanlegget som har avsatt det uappetittlige belegget. Graabak har forøvrig selv sørget for å sette på filter rundt ventilen, bl.a. fordi det er en effektiv støydemper. De fleste kontorene i Elektrobygningen har ikke tilsvarende anordninger. Der er til gjengjeld taket rundt luftinntaket kullsvart.

Graabak mener at problemet skyldes feilkonstruksjoner i det sentrale ventilasjonsanlegget og nærmere bestemt ei vifte som er plassert feil. Han tror misfargingen skyldes partikler fra ei slitt viftereim. Seksjonsleder Kirsten Lindberg ved Drifts- og vedlikeholds-avdelingen har sikret seg det brukte luftfilteret og er i full gang med å spore opp feilen. For så skitten inneluft kan absolutt ikke aksepteres. Filteret blir nå analysert i håp om å finne kilden for forurensningen.

SR Til tross for, eller kanskje på grunn av, moderne ventilasjonsanlegg er innelufta i det nye elektrobygget full av uhumskheter. Her viser overingeniør Arne Graabak et luftfilter etter ett års bruk. Foto: Synnøve Ressem


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no