Historiske samleobjekter

DD>Sikre deg et håndfast minne fra NTH før høgskolen går over i historien. Odelstingsvedtaket om å legge ned NTH har satt ny fart i salget av profilartikler med vår logo. Profilartiklene selges og gies bort så langt lageret rekker. Du finner NTHs Info.avdeling i Informasjonshuset, vest for Hovedbygget.

Vi har bl.a T-skjorter, slips, slipsnåler, pins, bordflagg, tøymerke, mapper og krus. Hos oss finner du også diverse info.materiell.

Nye eksklusive jakkemerker
Oksyderte kr. 100,-
Emaljerte kr. 200,-


Vinetikett.


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no