Änglar- finns dom?

Mens svenske studenter ved Universitetet i Umeå er blant de største sprederne av pornografi på Internet, synes datamiljøet ved Universitetet i Trondheim å gi et renhårig førsteinntrykk. Men det er utenpå.....?

- Slikt som dette vil vi helst ikke ha på nettet vårt, sier datastudent Christian Viken
Foto: Gorm K.Gaare

Den svenske teknologiavisa "Ny Teknik" avslørte nylig at studenter ved Universitetet i Umeå sprer hardporno via Internet. Bilder og korte filmbiter har blitt lagret på datamaskinene ved en spesiell seksjon ved universitetet, og interesserte har bestilt gjennom å oppgi navn og en Internet-adresse. Man har da fått tilgang til et kodeord som har åpnet portene til samtlige bilde- og filmsekvenser. Mange studenter i Umeå har også skaffet seg egne hjemmesider som inneholder lenker til steder der man kan hente inn bilder. Nå vil imidlertid universitetet innføre strenge regler med en ansvarlig utgiver for hver hjemmeside.

ENGLER?

Stein Danielsen som jobber ved Orakel-tjenesten på NTH er overbevist om at det ikke eksisterer noe "pornomiljø" hos oss. Også stipendiat Anders Torp ved Institutt for datateknikk og telematikk, mener pornografi ikke representerer noe problem i studentmiljøet. Torp har vært ansvarlig for driften av NTHs og UNITs WWW-tjener i starten og har på den måten hatt mulighet til å følge med i hva NTH'ere har lagt ut på nettet.

- Jeg har aldri registrert pornografisk materiale, sier han.

- For et par år siden ble det reagert kraftig da det fra UNIT-studenter ble spredd bilder av lettkledte damer på nettet. De skyldige studentene mistet "brukerne" sine for en periode. I tillegg gikk det ut advarsler om at man ikke ønsket slikt stoff på nettet. Men om studentene vil, klarer de fint å legge inn slikt, sier Torp.

SERVER UTE AV DRIFT

Utsagnet bekreftes av det faktum at WWW- hovedserveren ved NTH har vært stengt siste måned, på grunn av at det var blitt lagt inn bilder av bikinikledte jenter. Serveren brøt rett og slett sammen fordi trafikken ble altfor stor. Men synderen ble avslørt og må bøte. Også han har mistet "brukeren" sin på Internet inntil videre.

Enhver rimelig dreven nettsurfer vet at den elektroniske motorveien kan brukes til å formidle informasjon av mer tvilsom verdi. Ofte er trafikken imidlertid vanskelig å avsløre fordi overføringen skjer anonymt, forklarer datastudenten Christian Viken. Han er engasjert av NTHs info.avdeling med innlegging av stoff på høgskolens "hjemmeside".

- Elektroniske bilder omgjøres til tekst før det sendes via e-mail til en mottaker. Teksten kan gjøres om til bilde igjen når mailen når ham. Slik unngår man "å bli tatt", sier Viken. Han advarer likevel de som holder på med slike ting:

- Porno skal ikke forekomme på nettet! Bilder tar stor plass på disken og de okkuperer stor nettplass under overføring. Nettet er ikke bygd for slikt, slår han fast.

ANONYM TRANSPORT

- Via nettet kan informasjon spres på mange måter, påpeker den pasjonerte nettsurferen Bjørn Borud, som jobber for IT-avdelingen. Hver dag går han gjennom og ser på alle nye bilder som lagres på studentmaskinene på en av studentsalene.

- Jeg ser gjennom 100 - 300 bilder hver dag, av disse er det kanskje noen ytterst få tvilsomme. Klart det kan eksistere bilder som jeg ikke får med meg, men i tilfelle skjuler folk det godt. Man merker det som regel på stor økning i trafikken om det er lagt inn bilder som mange forsøker å få tak i. Det er ikke vanskelig for en student å lage lenker til andre sider, men om man lagrer bildene tar det masse plass, maskinen blir nedrent av folk, pluss at det ville være ganske flaut å bli tatt.

I lukkede miljøer der man opererer med FTP-servere med stor kapasietet, kan man sette opp depoter for å få spredt filer over nettet. Slike servere finnes ikke i universitetsmiljøet i Trondheim. En annen sak er at studentene kan ha hjemmesider med pekere til slike depoter.

- Det blir som når Dagbladet annonserer for sextjenester. Av praktiske årsaker kan vi ikke slå ned på slikt, sier Borud. Hans konklusjon er at det holdes godt øye med ressursene på Uninett.

- Universitetets newsgrupper inneholder stort sett ikke pornografi. For å få tak i noe slikt, må du kjenne spesielle utenlandske servere som lar deg koble deg opp mot slike bilder. Unntaksvis kan en eller annen ha glemt at de har mellomlagret slike bilder. Dette er i og for seg ikke "farlig". Ingen er vel engler, men vi skal sørge for å holde nettet så rent som vi greier.

ÅD


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no