Lærer opp russiske olje-ingeniører

NTH har fått ansvaret for å bygge opp russisk kompetanse innen petroleums-teknologi i Arkhangelsk.

Til høsten reiser lærere fra Inst. for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (IPT) til Pomor-universitetet i Arkhangelsk for å etterutdanne oljeingeniører. I løpet av en femårsperiode skal de være med på å etablere en permanent sivilingeniør-utdanning innen petroleumsteknologi.

Den norske regjering har bevilget 1,7 millioner kroner til formålet. Samarbeidet kom Island på initiativ fra russiske myndigheter, som også har utnevnt Pomor-universitetet til et universitet for internasjonalt samarbeid.

ENORME FOREKOMSTER

Professor Arild Rødland ved IPT har vært på flere besøk i Arkhangelskområdet. Han forteller at utgangspunktet for undervisnings- og opplæringssamarbeidet er at det er gjort betydelige olje- og gassfunn i regionene Nenets og Komi i Nordvest-Russland. Noen er under utvikling, mens flere store funn ligger og venter. Totalomfanget blir anslått til å være på størrelse med den norske olje- og gass-forekomsten.

De norsk/russiske kontaktene som nå knyttes i undervisnings-sammenheng kan bli verdifulle med tanke på å få etablert ytterligere samarbeid innen oljevirksomhet. Ikke bare av økonomisk art, - samarbeidet kan også gi store miljømessige gevinster. Rødland fremhever at innsikt i geoteknikk er det beste preventive middel mot miljøforurensning ved olje- og gassutvinning.

Etterutdannings-opplegget ved Pomor-universitetet vil bli lagt opp etter det konseptet som ble anvendt da NTH bygget opp sitt sivilingeniørstudium i petroleumsteknologi. Det blir et to-semestersopplegg med 28 studieuker og 14 fagmoduler. 30 - 36 russiske studenter vil bli tatt opp per år. Den norske stat skal finansiere undervisningen, og professor Arild Rødland vil bli koordinator for undervisningssamarbeidet på norsk side.

SR


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no