Minnearrangement 8. mai

Som en markering av at det er 50 år siden freden i 1945 vil det mandag 8. mai bli et minnearrangement i aulaen i Hovedbygget kl. 11.00. Rektor Emil Spjøtvoll innleder programmet. Dr.h.c. Sven G. Terjesen vil holde foredraget "NTHs studenter og ansattes innsats under krigen" og direktør Fredrik Thoresen vil foredra over emnet "Hovedtrekk i norsk industriutvikling etter krigen". Det vil bli musikalske innslag ved Jørgen Larsen på klaver og sang av Harald Bjørkøy.

Arrangementet vil vare ca. halvannen time og er åpent for alle interesserte.


Utlendinger får ikke jobb

Det er vanskelig for utenlandske sivilingeniører å få jobb i Norge, ifølge en iraner som er intervjuet i Stavanger aftenblad 16.februar. For to år siden gikk han ut fra NTH som petroleumsingeniør med brukbare karakterer, men har siden gått arbeidsledig. Han har sendt 150 søknader over hele landet, men har ikke en eneste gang fått en positiv henvendelse tilbake.

- Den største ulempen er min ikke-norske opprinnelse. Jeg stiller bakerst i køen - bak alle nordmennene. Først fikk kullkameratene mine innen petroleumsteknikk jobb. Nå konkurrerer jeg med nyutdannede norske siv.inger på et stramt arbeidsmarked, sier iraneren som kom til Norge som politisk flyktning i 1987. I fjor ble han norsk statsborger.


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no