NTH i samarbeid om Nortech

NTH og Teknologibedriftenes landsforening (TBL) har inngått en avtale om å være medarrangører av NorTech '95, sammen med Trondheim Forum a/s. Avtalen gjelder både messe og kurs/ konferanse-delen av arrangementet. Rent praktisk vil dette bety mest for Industrivekstkonferansen '95, ettersom samarbeidsavtalen innebærer at det nå skal satses mere på konferansedelen. SEVU (Stiftelsen for etter- og videreutdanning) er teknisk arrangør av årets konferanse, mens TBL og NTH har forpliktet seg til å stå ansvarlige for det faglige innholdet. De tre hovedtemaene for årets NorTech er energi. miljø og sikkerhet som hver får sine egne "dager" i perioden fra 1. - 3.november.

I lengre tid har det vært ført diskusjoner om å etablere NorTech som en uavhengig stiftelse. Samarbeidsavtalen som nå er inngått kan sees som et første skritt på veien mot dette. Siktemålet er at stiftelsen skal bli etablert i løpet av 1996 og stå ansvarlig for NorTech i jubileumsåret 1997.

Årets NorTech er den fjerde i rekken. Debuten skjedde i 1989 og siden har Nidarø annethvert år vært åsted for denne begivenheten. Det overordnede målet for arrangementet er "Å styrke norsk teknologibasert næringsliv og å bidra til økt nasjonal verdiskaping gjennom industriell vekst".


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no