NTHI skifter ikke navn

NTHI består, selv om NTH-navnet går over i historien. Det kjente idrettslaget med 4.000 medlemmer har ingen planer om å endre navn de nærmeste årene.

Spørsmålet om navneendring er ikke formelt behandlet, men er blitt flittig diskutert både blant ledere og utøvere i NTHI. Det forteller idrettskonsulent Arne Brevik, som legger til at stemningen er udelt for å beholde navnet uendret.

TRADISJONSBÆRER

- Som et av landets største idrettslag og med histore og tradisjoner som går tilbake til 1910 har vi mye å ta vare på. NTHI-navnet har godt omdømme og er velkjent både i inn- og utland. Opp gjennom tidene har vi hatt en rekke toppidrettsutøvere, som har hevdet seg både nasjonalt og internasjonalt. Ikke minst gjelder dette orienteringsgruppa, som alltid har vært sterk ved NTH. Per i dag har vi nesten 4.000 medlemmer, og aktiviteten fordeler seg på 30 forskjellige idrettsgrener. Fordi navnet er så solid og godt etablert føles det både galt og unaturlig å tilpasse det til det nye NTNU. Det er i alle tilfeller generalforsamlingen som må vedta en navneendring. Jeg kan ikke tenke meg at det blir aktuelt i overskuelig framtid, sier Brevik.

BIL SKIFTER NAVN?

Et annet moment er at NTHI organiserer kun NTH-studenter. Bedriftsidrettslaget, NTH-BIL, favner derimot hele universitetet. Derfor mener Brevik at det er mer naturlig å tilpasse bedriftsidrettslagsnavnet til det nye NTNU. Han presiserer at heller ikke dette er diskutert og behandlet formelt. Idrettsutvalget har forøvrig satt den nye universitetsorganisasjonen på sakskartet til neste styremøte 4. mai. Temaet er idrettsarbeid i den nye universitetsstrukturen.

AVHI akter heller ikke å foreta navneskifte med det første. Idrettslagsleder Marianne Eikeland opplyser at saken ble diskutert på siste styremøte, og at det var enighet om å stille saken i bero inntil videre.

SR


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no