Verdenskongress i lyd

Etter 10 års anstrengelser har NTH lykkes i å få den prestisjetunge og eksklusive internasjonale akustikk-kongressen ICA´95 til Trondheim, 26. - 30. juni. Kongressen arrangeres hvert tredje år, og det er hele 33 år siden den ble holdt i Skandinavia.

26. - 30. juni arrangeres den store internasjonale akustikk-kongressen ICA´95 ved NTH.

I år er også første gang den blir lagt til en"småby." Tidligere vertsskap har vært de store millionbyene, den siste var Beijing.

STORT FAGFELT

Folk flest forbinder gjerne akustikk med musikkinstrumenter og gjengivelse av musikk. Men faglig spenner akustikk, lydbølgelære, over et et meget vidt felt. F.eks kommer faget til anvendelse når det gjelder å angripe støyproblemer, som har med miljøvern å gjøre, i medisin, som bl.a bruker lydbølger til å måle blodgjennomstrømming, konstruksjon av talemaskiner for handikappede, bygging av musikkinstrumenter, konstruksjon og bruk av høytalere og mikrofoner, romakustikk og arkitektur, infralyd i atmosfæren, digital lyd osv., osv. Kongressen tar sikte på å oppsummere hvor langt man har kommet innen de forskjellige feltene. Over 80 av de mest kjente navn innen akustikk har akseptert å gi plenarforedrag eller bidrag til spesialsesjoner.

1.000 DELTAKERE

Amanuensis Jan Tro ved Inst. for teleteknikk har vært en av pådriverne for å trekke verdenskongressen til NTH og Trondheim, og han sitter også i arrangementskomiteen. Han opplyser at 600 allerede har meldt seg på til foredrag men venter også et betydelig antall deltagere uten foredrag. Til nå er 39 land representert. Arrangørene har satt et tak på 1.000 deltakere, så den som ønsker å være med gjør nok lurt i å bestemme seg raskr.

For å understreke den sterke tverrfagligheten innen akustikkfaget generelt, og kongressens mange humanistisk-teknologiske sesjoner spesielt, er det utarbeidet et eget konsertprogram. Konsertprogrammet har stor musikalsk bredde og spenner fra musikkteknologi og improvisasjoner til klassisk og jazz. Mange kjente utøvere deltar, bl.a. Sommerro/Inderberg, Cicignonkvartetten og Brazz Bros. Åpningen er lagt til Olavshallen, Trondheims storstue. Ellers blir arrangementene fordelt på Studentersamfundet, NTH og AVH.


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no