LEONARDO staff placements

Muliheter for utplassering av ansatte fra norsk industri, offentlige etater, forsknings- eller interesseorganisasjoner til universiteter eller høgskoler i et EU-land, og fra norske universiteter eller høgskoler til industri, offentlige etater, forsknings- eller interesseorganisasjoner i et EU-land.

Norwegian Technology Training Partnership kan søke om økonomisk støtte under LEONARDO-programmet for partnere som er interessert i slik utplassering. Stipendet er på

ca. ti tusen kroner pr måned, og utplasseringen gjelder for et to til tolv ukers opphold. Lengre opphold kan imidlertid være mulig. Vår erfaring med COMETT er at muligheten til å få slike stipend er god.

COMETT STAFF PLACEMENTS

En forsker fra MR-senteret ved Regionsykehuset i Trondheim er ved universitetet i Mons-Hainaut i Belgia for en periode på 12 måneder. Der utvikler han et ekspertsystem innen relaxometri som kan bli brukt ved MR-diagnose og ved opplæring av medisinsk personell.

En forsker fra SINTEFs avdeling for materialteknologi oppholder seg ved Department of Engineering ved University of Cambridge for en periode på to måneder. Han arbeider med utvikling av "Physically based models for thermomechanical processing".

To spesialister fra Verbundnetz Gas AG kommer til NTH for videreutdanning innen fagområdet lagring av gass.

SØKNADSTIPS

Søkere fra industrisektor (f.eks. fra SINTEF) bør understreke de fordeler utplasseringen gir for deres industribedrift eller hjemorganisasjon, og mottakende universitet. Søkere fra universitetssektoren bør på samme måte understreke hvilke fordeler oppholdet gir både for deres eget universitet og mottakende industribedrift. Opplæring og oppdatering er sentrale momenter. Beskrivelsen av "Staff Placement" må foreligge på engelsk og være på en til to sider.

DOKUMENTASJON

Søkere må dokumentere sin kompetanse. CV på engelsk er nødvendig. I tillegg må søkeren legge ved støtteerklæring fra sin arbeidsgiver og ditto fra mottakende institusjon.

Søknadsskjema og nærmere opplysninger fåes på Internasjonal avdeling, NTH ved Nina Moxnes tel.: 95239 eller Stewart Clark tel.: 95245.

Søknadsfristen er 12. juni 1995.


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no