LEONARDO-programmet, videreføring av COMETT

EUs nye yrkes - og profesjonsopplærings- program, Leonardo da Vinci, skal være operativt fra januar 1996 og ut 1999. Norges bidrag er åtti millioner kroner av et totalt budsjett på over fem milliarder norske kroner.

Sentrale elementer i EUs LEONARDO-program:

Støtte til etterutdanning av ansatte gjennom EUs "Staff placements" i to til tolv uker.Stipendet er ca NOK 2 500/uke.

Støtte til opplæringansvarlige (personell) gjennom EUs mobilitetsstipend for "trainers" i to til åtte uker. Stipendet er ca NOK 2 500/uke.

Støtte til fremedspråkopplæring i SMB´er. Bruk av ny teknologi er sentralt.

Støtte til formidling av nye undervisningsmetoder eller undervisningsprodukter til SMB´er.

Tre til tolv måneders engasjement av 4.-årsstudenter,diplomkandidater og ferdigutdannede ingeniører o.l. fra EU. Mer enn 50% av utgiftene kan dekkes med EU-støtte.

Engasjement av 4.-års studenter/diplomkandidater eller ferdigutdannede studenter fra NTH, AVH, HIST, HINT på tre til tolv måneders kontrakter i EU-landene.

Støtte til utvikling av høykvalitets EEU-kurs i Norge og øvrige Europa, hvor formidling av forskningsresultater er sentralt.

Støtte til analyser av opplærings- behov i SMB-sektorer i Norge og EU, med fokus på innovasjon og ny teknologi.

Første søknadsfrist er i slutten av juli 1995.

Ansvaret for LEONARDO i Norge ligger hos videregående avdeling i KUF som har utpekt Teknologisk Institutt som nasjonalt sekretariat for programmet. NTHs lokalkontakt er Stewart Clark, telefon 95245.


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no