Bra salg av krigsboka

Det har vært bra salg av boka "Holdningskamp og motstandsvilje" som ble lansert 4.april. I løpet av de første to ukene gikk det unna vel 230 eksemplarer. Et resultat forlagssjef Torbjørn Lefstad i Tapir forlag sier seg godt fornøyd med.


Tidligere NTH-studenter og motstandsfolk som hedret sine falne kamerater med bok om det som skjedde under krigen. Fra venstre: Erik Martin Johanssen, Håkon Hartmark, Knut Alming og Nils F. Arnesen.
Foto: Halvor Molland

Lefstad regner med at annonser i "Teknisk Ukeblad", "Under Dusken" og i andre medier de nærmeste ukene vil sette ytterligere fart i salget. Totalt er boka om NTH under krigen trykket i 2.000 eksemplarer. I Trondheim er boka nå tilgjengelig hos de fleste større bokhandlere.

"Holdningskamp og motstandsvilje" ble lansert på en godt besøkt pressekonferanse ved NTH. Tilstede var blant andre NRK-reporteren Bjørn Nilsen som nå arbeider med en stor TV-serie om Rinnan-banden, som skal sendes til høsten.

Som tidligere omtalt i Gløs viser den nye boka at det ble drevet en svært aktiv motstandskamp på mange felt med utgangspunkt fra NTH. I bokkomiteen sitter det studenter fra krigsårene som var med i motstandsarbeidet. De har hatt to intensjoner med utgivelsen: For det første vil de minnes de mange NTH-ere som mistet livet i kampen for frigjøringen. 66 mistet livet og 177 ansatte og studenter ble arrestert under okkupasjonen. Samtidig føler bokkomiteen et behov for å rette opp et feilaktig inntrykk som har festet seg, om at NTH-miljøet sviktet i disse avgjørende årene. Forfatterne hevder tvert i mot at det var svært få tysk- og NS-vennlige studenter og ansatte. Boka bygger på flere hundre brev og intervjuer, samt dokumenter fra private og offentlige arkiver som er samlet i løpet av de siste fem årene.

Bokkomiteen har bestått av professor Knut Alming, siv. ing. Nils F. Arnesen, siv.ing. Håkon Hartmark, siv. ing Erik Martin Johanssen og dr.ing. Arne Ytrehus. "Holdningskamp og motstandsvilje" er utgitt med støtte fra NTH, industrien, Tapir og Norges hjemmefrontmuseum. Boka er på 183 sider.

JEK


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no