NTNU-vedtaket stoppet stor konferanse

Usikkerhet om NTNU og den nye universitetsstrukturen førte til at et AVH-institutt trakk sin søknad om å få arrangere den prestisjetunge "Verdenskonferansen for religionssosiologi" i 1997.

Konferansen holdes hvert andre år og har omlag 300 faste deltagere. Med ledsagere kan arrangementet trekke til seg over dobbelt så mange personer. Forrige verdenskonferanse i 1993 ble holdt i Budapest, mens årets skal avholdes i Quebec i sommer. Det var svært store muligheter for at jubileumsbyen Trondheim ville få arrangementet i 1997, men Religionsvitenskapelig instiutt ved AVH, som skulle stå som faglig og teknisk arrangør, har ombestemt seg: Høgskoledirektør Per Øverland ved AVH beklager avlysingen og mener at beslutningen var forhastet.

USIKKER SITUASJON

- Jeg følte at jeg ikke kunne ta på meg ansvaret i den nye og usikre situasjonen som vedtaket om NTNU har skapt, forteller amanuensis Gustav Erik Karlsaune ved Religionsvitenskapelig institutt, som har vært pådriver for å få verdenskonferansen til Trondheim.

Avgjørelsen får følger også utenfor UNIT. Hotellrom var allerede bestilt. Det var også knyttet kontakt med turistkontoret og jubileumskomiteen om diverse tur- og sightseeing-opplegg, samt kulturarrangementer. Det har vært tradisjon for å tilby et bredt og innholdsrikt program for ikkefaglige aktiviteter under verdenskonferansen.

Innenfor fagfeltet religionssosiologi følger det stor prestisje med å bli tildelt vertsskapsrollen for konferansen. Deltagerne kommer fra hele verden.

PRAKTISKE ÅRSAKER

Erik Karlsaune er den eneste i landet med en stilling hvor dette spesielle faget inngår i ansvarsområdet. Tidligere har han blant annet hatt overordnet ansvar for tre nordiske symposier, der fremtredende internasjonale forelesere har deltatt. Det er erfaringen fra disse arrangementene som har gitt ham kalde føtter i forhold til verdenskonferansen. Han fremhever at betenkelighetene først og fremst er av praktisk art.

- For å kunne avvikle et arrangement av en slik størrelse, er vi avhengig av å ha en stabil administrasjon. Nå skal hele universitetet omorganiseres, og dette vil ta både krefter og tid. Ingen kan være sikker på hvordan universitetet vil bli seende ut og fungere innenfor den nye strukturen. Så selv om jeg har mine betenkeligheter og motforestillinger mot hele NTNU-modellen, er det utelukkende praktiske hensyn som har fått meg til å trekke søknaden, sier Karlsaune.

SR


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no