Kurs i kommunikasjonstrening

20 faglærere ved NTH deltok i et miniseminar om kommunikasjon i begynnelsen av april. Målet var å motivere til å gi studentene bedre skrive- og kommunikasjonsopplæring.

Avdelingsleder Margrete Haarstad ved Pedagogisk avdeling vil lære NTH-studentene å skrive og snakke bedre.
Foto: Synnøve Ressem

- Bakgrunnen er en erkjennelse av at studentene våre får for dårlig trening i å formidle faglig stoff både skriftlig og muntlig, sier Margrete Haarstad ved Pedagogisk avdeling, som sammen med Arne Asphjell fra Internasjonal avd. hadde ansvaret for arrangementet. Seminaret var forøvrig et samarbeidsprosjekt med Inst. for anvendt språkvitenskap ved AVH.

HVA SNAKKER HAN OM?

Det hjelper lite å være velskolert hvis man mangler evnen til å gjøre seg forstått! Flere undersøkelser har vist at kommunikasjonsferdigheter er noe av det ingeniører har mest bruk for når de kommer ut i arbeidslivet. Men det er også et faktum at de behersker dette dårlig og at opplæringa er for dårlig. Strategiplanen fra 1986 har nedfelt at målrettet opplæring og trening i skriftlig og muntlig kommunikasjon skal bakes inn i NTH-studiet. Det skorter imidlertid på oppfølgingen og innsatsen har i stor grad vært opp til den enkelte lærer.

- Derfor konsentrerer vi oss om å nå den enkelte faglærer i denne omgang, forklarer Haarstad til Gløs.

EGET FAG

Ved NTH har studentene hatt mulighet til å velge "Technical Writing" og "Scientific Writing" som frivillige fag. Men bortsett fra at enkelte ildsjeler har lagt inn skrive- og kommunikasjonsferdigheter som en del av undervisningen i andre kurs, f.eks. lab.kurs, har det ikke vært noen bred opplæring i kommunikasjonstrening ved NTH. I USA er skriftlig og muntlig kommunikasjonstrening en obligatorisk del av ingeniørstudiet. American Society for Engineers spurte for noen år siden 4.000 ingeniører om å rangere 38 emner etter hvilken betydning de hadde hatt for deres karriere. På andreplass, etter ledelse, kom teknisk skriving. På fjerdeplass kom evne til muntlig kommunikasjon. Andre undersøkelser viser at i løpet av arbeidsdagen bruker ingeniører over halvparten av tida til kommunikasjon.

- På lang sikt bør vi arbeide for å få opprettet kommunikasjons-trening som et eget fag ved NTH, sier Haarstad.

- I tillegg må vi bli flinkere til å legge inn trening av kommunikasjonsferdigheter i eksisterende kurs. Studentene må selv få anledning til å lære og ta ibruk faguttrykk og ikke bare være passive tilhørere. Dette vil også styrke den faglige opplæringa, mener Haarstad.

SR


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no