Internet-versjonen en suksess

Internet-utgaven av Gløs har langt flere lesere enn den trykte avisen du nå holder i hånden. Ifølge statistikken. er det hittil registrert vel 18.000 innlogginger på avisas hjemmeside på WWW. Til sammenligning trykkes Gløs i 3.000 eksemplarer.

Statistikken sier imidlertid ingenting om hvor lang tid hver nettsurfer kikket på den elektroniske avisa, eller om det er mange gjengangere blant leserne.

Info.avdelinghen legger stadig ut ny informasjon på nettet under NTHs hjemmeside. Det siste er brosjyren "Velkommen som ny student" og dr.grads-pressemeldinger. Og det kommer mer!


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no