Historien

Det var en gang ...en høgskole

Gløs har dypdykket i gamle bildearkiver. Når NTH fra årsskiftet går over i historien, er det samtidig viktig å passe på at tradisjoner og kultur opparbeidet gjennom 85 år ikke går i glemmeboken. Derfor vil vi i flere artikler fremover presentere utdrag fra arkiver som i dag står gjemt, og nesten glemt ulike steder på Gløshaugen.


En NTH - student fotografert foran hovedbygningen. Etter skjørtelengden å dømme - rundt 1970.
Nils Bjørnelv var i en årrekke "hoff-fotograf" ved NTH. Gjennom sitt arbeid ved NTH-trykk i tidsrommet 1960 - 89 fulgte han utviklingen på Gløshaugen gjennom kameralinsen. I dag finnes det et stort bildearkiv etter Bjørnelv, som døde i 1992.

At bildearkivet forstatt eksisterer er ikke minst takket være Inge Eide ved NTH-trykk, som for fem år siden kom over noen kasser med negativer som stod stuet bort på et gammelt mørkerom. Han tok vare på negativene, som for det meste består av svart/hvitt negativer i formatene 24x36 mm, 6x6 cm og storformat.

Eide fotograferte sammen med Bjørnelv i perioden 1965-70.

- Nils var forut sin tid, og alt på midten av 60-tallet utviklet han sin egen teknikk med det som i dag blir kalt «å male med lys». Dette ble brukt i forbindelse med fotografering av store haller. Vi brukte langsomme filmer, aldri mer enn 100 asa. Når vi fotograferte blendet vi ned kameraet, og holdt lukkeren åpen. Nils gikk deretter rundt og fyrte av blitzlampen der det var behov for det. Dermed fikk vi et perfekt belyst rom - helt uten skygger, forteller Eide.

Bjørnelv gjorde alt det fotografiske arbeidet selv og fremkalte negativene sine i skåler. Han var lært opp til å bedømme lyset, og brukte derfor aldri lysmåler når han fotograferte. Resultatet ble likevel svært så bra. Bare se på de bildene vi har plukket ut fra det rikholdige arkivet hans.

Av Halvor Molland


Byggingen av kjemiblokk III. Bildet er tatt fra taket på mellombygget som i dag er mellom kjemiblokk 4 og 5. Som vi ser er også kjemiblokk IV under oppføring.

Inge Eide.
Foto: Halvor Molland

På verkstedet for interiørmodeller. I 1958 var det lite som minnet om DAK. Det som skulle være tredimensjonalt måtte det lages modell av.

Reguleringsteknikk anno 1960-62. Her er det en dreiebenk som blir inngående studert.


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no