Rammetall for opptaket

Høgskolestyret vedtok 5.april at NTH skal ta opp 1470 nye studenter til høsten. Rammetallet fordeler seg slik:

Sivilarkitektstudiet 60 Sivilingeniørstudiet 1380 Nautikk-studiet 10 Master-studiene 20

Rammen fordeler seg slik på fakulteter og linjer:


Fakultet for arkitektur 60 Fakultet for berg-, petroleums- og metallurgifag Linje A: Mineralutvinning 110 Linje B: Metallurgi 40 Fakultet for bygnings- ingeniørfag 200 Fakultet for elektro- og datateknikk Linje A: Elkraftteknikk 75 Linje B: Elektronikk 130 Linje C: Datateknikk 175 Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi 170 Fakultet for maskinteknikk 195 Fakultet for fysikk og matematikk 105 Fakultet for marin teknikk 100 Fakultet for økonomi og arbeidslivsvit. 65 Teknisk design 15 Nautikk-studiet 10 Master-studiene 20
Høgskolestyret har også vedtatt at fordypning i datafag skal godkjennes på lik linje med fordypning i realfag som søknadsgrunnlag for opptak til sivilarkitekt- og sivilingeniørstudiet ved NTH.


Evaluering av prof. II

22.mars fattet høgskolestyret vedtak om hvilke retningslinjer som skal gjelde for evaluering av pedagogiske kvalifikasjoner ved forlengelse av professor ii-stillinger. Pedagogisk komite ved fakultetene har ansvaret for at det foretas en hensiktsmessig evaluering.

Evalueringen må være basert på den faglige aktivitet vedkommende utfører ved NTH. Evalueringen skal gjøres av fakultetets pedagogiske komité som baserer sine vurderinger, så langt det er relevant for den enkelte kandidat, på følgende momenter i prioritert rekkefølge:


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no