Teknologisk Ex.phil fra 1996

Som et resultat av Virksomhetskomitéens arbeid er det nå foreslått et nytt fag ved NTH som skal inneholde examen philosophicum-relaterte emner for teknologer. Faget skal være obligatorisk for siv.ing studiet og kan bli gjeldende fra kullet som starter høsten 1996.

Det nye ex.phil.-kurset vil gjøre fremtidens NTH-studium enda bedre, mener ass. studiedirektør Sissel Ravnsborg.
Foto: Halvor Molland

Det er Fakultet 9, Institutt for organisasjons- og arbeidslivsfag som har fått ansvaret for det nye kurset som blir kalt «Vitenskap, teknologi og samfunn». Det nye faget er planlagt undervist i 3. årskurs, og dermed vil kurset tidligst komme i studieplanen fra høsten 1999.

Det nye faget skal være med på å øke andelen ikke-teknologiske fag ved NTH fra dagens 6 prosent til 10 prosent. Med en studietid på fem år vil det bli tid til å ha fire ikke-teknologiske fag, ifølge Virksomhetskomiteens opplegg. Dette gir en samlet mengde ikke-teknologiske fag tilsvarende ett semester, når alle fagene blir 12 Bt. De ikke-teknologiske fagene skal spres utover med et fag i hvert årskurs. Av de fire fagene er det foreslått at to skal være obligatoriske. Av de to siste skal det ene være valgbart og det andre tilpasset det enkelte fakultet.

TEKNOLOGIRETTET

«Vitenskap, teknologi og samfunn» skal gi etikk-, psykologi- og filosofiundervisning rettet mot teknologer. Tanken er at de fleste elementene fra ex.phil ved AVH skal kunne gis en teknologisk vinkling ut fra en jobb som siv.ing. Slik det er i dag vil ikke en NTH-student som har tatt examen philosophicum ved AVH føle særlig relevans mellom ex.phil og det daglige arbeidet med teknologiske emner på NTH eller i en jobbsituasjon.

I forslaget fra fakultet 9 er formålet med faget oppsummert: «Fagets formål er å gi studentene innsikt i og kunnskaper om prinsipielle sider ved den naturvitenskaplige tenkemåten, samt i sosiale og kulturelle forhold som gjennomsyrer og gjennomsyres av teknologisk tenkning. Faget skal også høyne studentenes forståelse av, og sensitivitet overfor verdispørsmål og interessekonflikter knyttet til teknologiske beslutningssituasjoner».

ÅNDELIG BALLAST

- De nye ikke-teknologiske fagene skal gi en åndelig ballast og myke opp hverdagen for studentene. Personligheten til studentene blir formet i den tiden de er her, og det nye faget gir en god anledning til å få inn tanker om blant annet etikk i faglig sammenheng, sier assisterende studiedirektør Sissel Ravnsborg.

Tanken om fire ikke-teknologiske fag har ikke slått like godt an i hele NTH miljøet.

- Ikke alle fakulteter ønsker fire ikke-teknologiske fag. Ikke fordi de ikke synes fagene er nødvendige, men de føler at de ikke har plass. De føler at fakultetsfagene forsvinner i mengden av fellesfag, sier Ravnsborg, som tror at studentene vil ha god nytte av de nye fagene.

-Samfunnet som ny-utdannede siv.ing'er skal virke i, har en mye mer kompleks sammensetning enn tidligere. Samtidig skal en siv.ing. samarbeide med andre yrkesgrupper enn før. Han eller hun vil derfor ha stor nytte av f.eks. vitenskapsfilosofi, arbeidslivspsykologi og etikk. Virksomhetskomitéen ville at faget skulle gi studentene horisont knyttet til teknologi - ikke løsrevet og uten relevans. Det tror jeg vi skal klare på en god måte, mener Ravnsborg.

- Dagens studium ved NTH er utmerket, men det kan gjøres enda bedre. Jeg tror de nye forslagene til studieplan vil gjøre studiene bedre. Det er gjort mye og godt arbeid på de ulike fakultetene. I løpet av vinteren har de kommet med forslag om ikke-teknologiske fag til den nye studieplanen. Både fag de selv tilbyr og fag de ønsker seg. De har gjort en kjempejobb og fortjener ros for det, sier Sissel Ravnsborg.

Av Halvor Molland


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no