COMETT-støtte til praksisutveksling for studenter mellom universitet/høgskoler og industri-ledige stipend !

COMETT-programmet tilbyr støtte til bedrifter/forskningsinstitutter som ønsker å ta imot en student fra et europeisk lærested innenfor EU. (Sverige, Finland og Østerrike er nå også aktuelle). Studentene er høyt kvalifiserte, og mange kommer fra samarbeidende universiteter f.eks. Leuven nettverket. Alle nivåer er representert, t.o.m. Dr. Ing. Nyutdannede kan også være aktuelle kandidater. Studentene er godt motiverte og er meget interessert i å skaffe seg praksis. Av de tilbakemeldinger vi har fått gjør studentene en skikkelig god innsats til nytte for bedriftene. SINTEF miljøet har tatt imot flere studenter under COMETT programmet. Oppholdet må vare minst tre måneder. Vi hjelper til med utvelgelsen av kvalifiserte studenter. Vi har et omfattende COMETT nettverk i hele EU og kan via nettverket søke etter studenter med de ønskede kvalifikasjoner. Alternativt er det anledning til å få tilsendt tilgjengelige CV'er fra studenter innen et spesielt fagområde.Vi får til stadighet inn søknader fra studenter som ønsker et praksisopphold i Norge og har pr. d.d. ca. 100 søkere.

Internasjonal avdeling tar seg av de praktiske sider av utplasseringen som oppholds og arbeidstillatelse, hjelp med bosted o.l. Vi har utarbeidet gode rutiner for mottak av utenlandske studenter og norske myndigheter er også kjent med COMETT programmet slik at mottaket går uten problemer.

Vi tilbyr finansiell støtte til et slikt praksisopphold og dekker ca. halvparten av kostnadene (2500 kroner pr. mnd + støtte til reise og evt. språkkurs). For en tre måneders praksisperiode vil bedriftens utgifter komme på ca. 10 000-12 000 kroner.

Vi har noen ledige stipend som må brukes før 15. september 1995. I og med at et praksisopphold må vare i minst tre måneder, bør starttidspunktet være senest 15. juni 1995. Vi ønsker svært gjerne å bruke opp disse stipendene i stedet for å returnere de til Brussel, men er avhengig av interesserte bedrifter.

Praksisutvekslingen vil fortsette under LEONARDO programmet. Interesserte kan ta kontakt med Nina Moxnes, tlf 73595239 eller Stewart Clark, tlf. 73595245, Internasjonal avd., Studieadministrasjonen NTH.


Updated 15.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no