Kontaktene mellom NTH og CERN er for dårlige

Fagmiljøet ved NTH har svake kontakter mot det avanserte forskningsmiljøet ved CERN i Geneve. Det fører i sin tur til at vi har vanskeligheter med å få plassert NTH-studenter på diplomoppdrag ved CERN. Vi er inne i en ond sirkel som kan medføre at Norge og NTH-miljøet er iferd med å falle ut av dette internasjonale samarbeidsprosjektet.

CERN - det store forsøkslaboraoriet for kjernefysikk i Geneve - er et Mekka for europeiske fysikere. Partikkelakselleratorene som brukes i eksperimentene for å avsløre universets og materiens dypeste hemmeligheter er gigantiske maskiner som stiller store utfordringer til vitenskap og teknologi. Derfor er det slett ikke bare fysikere som er etterspurt ved CERN. Elektronikk, data, reguleringsteknikk, kraftforsyning, kjøleteknikk, materialteknikk osv - nesten alle NTHs displiner er representert i det faglige miljøet ved CERN.

NTH sender hvert år en del diplomkandidater til CERN, og gjennom årene er det flest studenter fra elektro og maskin som har fått gleden av et inspirerende CERN-opphold. I tillegg til de faglige utfordringene CERN har å by på, er oppholdet også meget lukrativt: En diplomstudent ved CERN får en månedslønn på ca. 16 000 norske kroner! En student som sendes til CERN sprenger derfor NTHs "stipendakkord" ettertrykkelig, men CERN forlanger at studenter fra alle nasjoner behandles likt.

NTH-STUDENTER FÅR IKKE PLASS

Vi har hatt en uformell avtale om plassering av minst tre NTH-studenter ved CERN årlig, og hvis flere fikk plass ble disse finansiert fra norsk side. For kommende studieår fikk vi i utgangspunktet bare plassert en diplomstudent ved CERN, men etter at vi lovet å dekke lønnen til en til, blir det totalt to studenter fra NTH ved CERN til høsten.

En årsak til at vårt nåløye ved CERN nå ser ut til å bli trangere, er at vår kontakt ved personalavdelingen har gått over i annen stilling. Men viktigst er det kanskje at kontaktene mellom fagmiljøet her ved NTH og fagfolkene i CERN er alt for dårlig. Søknader på CERNs "Technical Student Programme" krever anbefalinger fra fagpersonell, og det er viktig at slike anbefalinger blir gitt av personer som er kjent i CERN-miljøet. Det er også til god hjelp at disse personene trekker i trådene ved å be nøkkelpersoner i CERN-miljøet være på utkikk etter søknader fra dyktige NTH-studenter. Studenten som fikk napp hos CERN i år hadde anbefaling fra professor Torbjørn Sikkeland på fysikk. Han har gode kontakter til CERN, men er nå nådd emeritus-stadiet.

INGEN INTERESSE FOR CERN ?

Ifjor høst ble det utlyst reisemidler for at fagfolk kunne besøke CERN for å etablere eller styrke kontaktene dit. Men vi fikk ikke en eneste søker! At de faglige kontaktene til CERN nå ser ut til å svekkes betydelig er meget uheldig, spesielt siden flere av de norske som er ansatt ved CERN nærmer seg pensjonsalder. Vi vil derfor rette en sterk oppfordring til yngre, faglig ansatte i NTH-miljøet om å vurdere CERN-miljøet som en aktuell samarbeidspartner.


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no