Statue-komiteen nærmer seg målet

Komiteen som samler inn penger til en student-statue i Trondheim har til nå samlet inn vel 680.000 kroner. Så langt har ca. 1700 enkelt-personer og en rekke industribedrifter gitt bidrag. Målet er å samle inn én million kroner til statuen som etter planen skal stå ferdig til 1000 års-jubileet i 1997. Prosjektet har fått tittelen "Studenten i Den gamle Stad".


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no