- Vant marsjen- tapte finalen

En sprekk i skydekket, et glimt av frihet. Men et knapt flertall i Odelstinget trakk gardinen definitivt ned for håpet om løsrivelse fra UNIT. Med 42 mot 32 stemmer fattet politikerene forrige tirsdag vedtaket om å opprette Norges teknisk naturvitenskaplige universitet. Det betyr samtidig et farvel til det 85 år gamle NTH-navnet. Men rektor Emil Spjøtvoll mener at "tidenes største lobbykampanje" slett ikke har vært forgjeves:

Sammen med en liten delegasjon NTH'ere fulgte rektor Spjøtvoll Odelstigndebatten fra galleriet i Stortinget.
Foto: Rune Petter Ness
- For ett år siden stod vi i fare for å bli redusert til en avdeling innenfor Universitetet i Trondheim. I dag kan vi si at det gikk langt bedre enn vi fryktet. Nå har vi kommet i førersetet for det nye NTNU og vi har klart å sette teknologisk utdanning og forskning på politikerenes dagsorden, konkluderer frontfiguren i NTHs kampanje for løsrivelse.


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no