Jubilanter

April 1995


FORSINKET GRATULASJON

Ved en beklagelig data-glipp var Anne Lise Flakne's 60 års-dag 13.mars falt ut av jubilantlisten i forrige nr. av Gløs. Flakne er sekretær ved Institutt for by- og regionplanlegging og medlem i NTHs Høgskolestyre.

60 år:
Karl Gustav Johannessen, 29.04, forkningstekniker ved Organisk kjemi
Åsmund Sterten, 30.04, førsteamanuensis ved Teknisk elektrokjemi

50 år:
Asbjørn Hovd, 11.04 , professor ved Veg- og jernbanebygging
Knut Reidar Gjervan, 11.04, forskningstekniker ved Fysikk
Tore Amble, 21.04, førsteamanuensis ved Datateknikk og telematikk
Ulf R. Kristiansen, 23.04, professor ved Akustikk
Halvor Kvande, 29.04, professor II ved Uorganisk kjemi


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no