Hvem gjør hva i Internasjonal avdeling?

Stående bak fra venstre: Rita Kumar, Kari Ystebø, Stine Christiansen, Trond Digranes, Bjørn Kolstad.
Foran fra venstre: Nina Moxnes, Arne Asphjell, Wolfgang Laschet. Stewart Clark var ikke tilstede.
Foto: Jens Søraa

Arne Asphjell (AA):
Avdelingsleder med ansvar for bl.a. administrasjon, samarbeidsavtaler, sponsorkontakter, studentutveksling og praksisopphold i USA.

Rita Kumar (RK):
Opptak og veiledning av studenter med utenlandsk utdanning til siv.ing./ark.-studiet, MSc-programmene og dr.ing.-studiet. Kontaktperson for kulturavtaleprogrammene mellom Norge og andre land.

Stewart Clark (SC):
Koordinering av COMETT-programmet i Midt-Norge. Leder for Norwegian COMETT Coordinators (1993-1995). Aktiv i administrasjon av EUs ERASMUS-program og Entreprenørskap ved NTH.

Bjørn Kolstad (BUK):
NORDTEK/NORDPLUS studentutveksling mot Norden, kontaktperson for samarbeid/utveksling mot Baltikum, Sentral- og Øst-Europa, VALLE-stipendet (MSc-studier ved University of Washington, Seattle). Godkjenning av søknader om rett til bruk av sivilingeniør- og sivilarkitekttittelen for personer med utenlandsk utdanning. Utgivelse av NTHs engelskspråklige studieplan.

Trond Digranes (TD):
Industrikontakt i COMETT Midt-Norge. Analyse av kompetansebehov i Midt-Norge (COMETT-prosjekt). Representant for NTH i UNITE (University Network for Intraeuropean Technology Exchange). EU forskningskoordinator.

Wolfgang Laschet (WL):
ERASMUS-koordinator, europeisk studentutveksling. ECTS-koordinator, DEMINEX-, SHELL,- og VNG-kontakt.

Nina Moxnes (NM):
COMETT og ERASMUS studentutveksling

Stine Christiansen (SCH):
Sponsoravtaler (stipend for siv.ing., dr.ing., og forskere). COMETT studentutveksling - stipendutbetalinger, regnskap. Økonomi Internasjonal avdeling.

Kari Ystebø (KY):
Sekretæroppgaver for Internasjonal avdeling. Avdelingens "informasjonssentral". Studentekspedisjon, generelle henvendelser. Utveksling-, studentarkiv og stipendutbetalinger, ERASMUS regnskap.


Updated 30.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no