12.Skotthyll


Oppmann: Jan Morten Jensen
Telefon: 95466
Trening: Avtales fra gang til gang
Medlemmer: 8-9 stykker

Det beste man kan si om skotthyll er at det er en særs rimelig hobby - og at den er trøndersk. I NTH-miljøet er det likevel bare en engere krets entusiaster som samler seg i Dødens dal på sommerstid for å kaste jernhyller.
- Vi var flere før, men det har dabbet litt av etterhvert som gamle folk har sluttet. Interessen hos unge folk er tydeligvis ikke så stor, og kvinnene er fraværende. Vi vil gjerne ha nye medlemmer. Det er bare å ta telefonkontakt, sier oppmann Jan Morten Jensen.
Sesongen går vanligvis fra midten av mai til midten av september, men det kan være at karene er å finne før denne tid ved treningsbanene i Dødens dal. En gang i året er NTHs skotthyll-gjeng med i Rådsmesterskapet sammen med cirka 15 andre bedriftslag. I fjor kom laget på fjerde plass. Vårcup og høstcup er også faste bedrifter. Medlemmene betaler inn et fast beløp for å delta gjennom sesongen.
-Et sosialt spill, lover Jensen. - Den som setter lite pris på all seriøsiteten innen idrett, kan starte hos oss.

13.Idrettsmerke


Oppmann: Arvid Dalehaug
Tlf: 94636

De fleste over 40 husker fra sine skoledager konkurransen om idrettsmerker i bronse, sølv og gull. Enkelte beholder denne interessen også godt opp i voksen alder. Ved NTH er det "gammelkara" og noen damer som møter opp, ifølge oppmann Arvid Dalehaug. Rekrutteringen er det verre med.
- Vi burde nok ha markedsført oss bedre, innrømmer han.
- Oppmøtet er på vei ned. De fleste ser for liten utfordring i denne "sportsgrenen".
Kravene for å ta idrettsmerket er ikke annet enn normal god fysikk. Det blir ikke arrangert spesiell trening for idrettsmerket, men bedriftsidrettslaget har mosjonspartier som passer.
- Hovedproblemet for folk pleier å være kulestøt. For damer er kula fire kilo og må støtes seks meter. For menn er det økt til 7,25 kilo og åtte meter. Alternative øvelser er slengball og benkpress. Kravene blir redusert med alderen, opplyser Dalehaug.
60-meteren klarer de fleste. I årenes løp, er det bare èn person som ikke har greid dette kravet. Når det gjelder utholdenhet kan man velge mellom å sykle eller gå. Sykling foregår tur/retur Klettkrysset - Buvika i juni og september. Når det gjelder mosjonsgåing, må de yngre årsklasser vandre ti kilometer, mens eldre kan nøye seg med fem.
- Dette er en anledning til å få møte kollegaer i en ny og hyggelig rolle samtidig som en får sjekket formen, reklamerer Dalehaug.
Datoen for de ulike arrangementene m.h.t. idrettsmerke, annonseres i UKE-Avisa.

ÅD


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no