Lovstridig bibliotek-sammenslåing?

Kollegiets vedtak om sammenslåing av UBT og NTUB var lovstridig, mener advokat dr. juris Bjørn Stordrange. Advokaten har levert en juridisk betenkning om biblioteksaken, på oppdrag fra NTH.

I forbindelse med samorganisering av biblioteksvirksomheten ved UNIT, hevder NTH at dette ikke kan gjennmføres med mindre NTH har gitt sitt samtykke. Begrunnelsen er knyttet til forutsetningene for den forrige universitetsloven som ble vedtatt i 1989.

Adv. dr. juris Bjørn Stordrange har vurdert saken og påpeker blant annet at NTHs autonomi omfatter rett til selv å bestemme over egne forhold internt, herunder også hvordan egen bibliotekstjeneste skal være. Han mener at det ikke uten videre kan argumenteres med at Kollegiet er overordnet i forhold til NTH. Stordrange konkluderer med at kollegietvedtaket ikke kan være gyldig før eventuelt Stortinget har trukket tilbake sine forutsetninger for opprettelsen av UNIT i en ny universitetslov.

NTHs ledelse tok opp denne saken med UNIT-ledelsen før den nye universitetsloven ble behandlet i Odelstinget. Trolig vil avgjørelsen om å opprette NTNU også få betydning for bibliotekene.

SR


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no