Vedlikehold for 18 mill. i år

Idrettsbygget får nytt ventilasjonsanlegg, taket på Gamle Kjemi skal forbedres, og vinduer vil bli skiftet ut både i Hovedbygget, ved Elektro og i Lerchendalsgården.
Dette er noen av vedlikeholdsarbeidene som skal foretaes ved NTH i løpet av året.
Også i år er det bevilget 25 vedlikeholds-millioner over Statsbudsjettet til Universitetet i Trondheim. Av disse pengene vil 17 - 18 millioner gå til vedlikehold ved NTH.
- Vi har en lang liste og håper å få gjennomført mest mulig av dette, sier driftsdirektør Jens Nordback.
- Men hvis det dukker opp ombyggingsprosjekt som ledelsen vil prioritere i løpet av året, kan det spøke for prosjektene nederst på lista. Nordback har også et lønnlig håp om at byggingen av en ny, tredje etasje på lavblokken mellom Sentral-byggene, kan bli finansiert utenom disse midlene, slik at man får tatt et skikkelig jafs når det gjelder vedlikeholdet ved NTH.
- Det vil gå en god del penger med til utskifting av gamle vinduer i blokk B og D i Elektrobygget. I Hovedbygget og Lerchendalsgården skal det også foretas en lignende utskifting. Her er det snakk om spesialvindu som NTH må produsere selv, forteller Nordback.
Vareheis i Sentralbygg II og omtekking av tak på gamle Kjemi vil ta èn million av potten. Det som gjenstår av takarbeid på Hovedbygget vil kreve en halv million kroner. Brannsikringstiltak i Sentralbygg II og ved Kjemi, drar avgårde med 1,3 millioner. Lavtspentfordelingen skal moderniseres ved hjelp av en halv million, mens Gamle Elektro får en halv million til nytt sprinkleranlegg.
- Vi skal også bytte ut endel himlingsplater som inneholder asbest, sier Nordback, som håper at man også vil greie å rehabilitere fasaden på Geologi og asfaltere en del av veiene på Gløshaugen - selv om disse arbeidene figurerer langt nede på lista.

ÅD


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no