Ugelstad-byste på plass

Professor John Ugelstad.
Foto: Halvor Molland
Nå har også professor John Ugelstad fått sin byste på NTH. 28.februar ble bysten høytidelig avduket i kjemifakultetets vestibyle med kolleger, venner og familie tilstede. Det vanket mange lovord til mannen som først klarte å lage monodisperse partikler på landjorda.
- Når vi i SINTEF skal presentere det fremste innen forskningen, trekker vi alltid frem John Ugel-stads arbeide. Som en konsekvens av partiklene han utviklet, omsettes det i dag for 200 millioner kroner og det er skapt 160 nye arbeidsplasser. Og hele tiden finner man nye bruksområder for kulene, sa SINTEFs adm. direktør Thor O. Olsen før han avduket bysten.
Det gikk heller ikke hus forbi at Ugelstad nå blir nevnt i forbindelse med Nobelprisen for kjemi.
- Tidligere har to forskere med tilknytning til NTH fått Nobelpriser innen fysikk og kjemi, og vi er svært stolte over at også Ugelstads navn nå blir nevnt i den sammenheng, sa en tydelig fornøyd NTH-rektor Emil Spjøtvoll.

Fornøyd var også Ugelstad selv. Mest for at det er hans egen kone, Viola Sommervold, som er kunstneren bak bysten. Oppstyret rundt sin egen person prøvde han å tone ned, og var ikke begeistret for at lanseringen som Nobelpriskandidat var blitt kjent.
- Det burde vært hemmelig, var Ugelstads kommentar.

Halvor Molland


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no