- Trenger ti år på å skape "ro"

- Det vil ta minst ti år å skape den "roen" som statsråd Gudmund Hernes ønsker seg i universitetsmiljøet i Trondheim, spår lederen av Professorforum, Einar J.Aas. Han ser for seg mye uro med omfattende fraksjonsvirksomhet og harde dragkamper i tiden framover.

Professor Einar Aas
Foto: Universitetsavisa

Samtidig understreker Aas at det ikke nytter å gråte over spilt melk. Saken er avgjort. Nå er tiden inne for konstruktive innspill som kan gi så gode løsninger som mulig.
Som leder av Professorforum har Einar J. Aas vært blant de fremste på barikadene for et fristilt NTH. Det slaget er tapt, men det er ingen nederlagsstemning å spore av den grunn. Snarere tvert imot: Aas og kollegene hans ruster seg til nye slag. Nå gjelder det å styrke NTHs posisjon i den nye universitets-sammenslutningen. Målet med prosessen som nå starter er å hindre at NTH-miljøet iallefall ikke skal komme svekket inn i den nye sammenslutningen.
Aas er fremdeles opprørt over saksgangen foran stortingsvedtaket, som han mener må være norgesrekord i hastverk.
- Jeg vil si det så sterkt at jeg synes Stortingets rolle som lovgivende forsamling er brakt i vanry ved det som har skjedd, sier han.
Aas stiller seg bak forslaget om at universitets-administrasjonen og rektor bør sitte i hovedbygget på NTH.
- Jeg går da ut fra at vi skal ta det nye navnet på alvor. Det må innebære at all virksomhet ved universitetet skal profileres sterkere mot naturvitenskapelige og tekonologiske fag. Dette vil bli et større problem for AVH enn for NTH-miljøet. De vil nok føle at de får en sekundær plass i det nye systemet. Som en konsekvens av navne-endringen mener jeg at de eksterne representantene i styret bør være personer som har lang og bred erfaring innen næringslivet. Dette er viktig for at styret skal kunne gjenspeile den nye universitetsprofilen og også bidra med innspill til hva næringslivet mener dette universitetet skal stelle med.

SR


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no