Rotehuer, sølekopper og husville

Renholdsseksjonen opplever NTH fra innsiden

Har du hørt om professoren som ryddet på kontoret sitt i Sentralbygget og fant sykkelen han lenge hadde etterlyst? Eller studentene i fjerde etasje i Hovedbygget som kokte ertesuppe på kaffetrakteren?

Alltid til stede, men ofte lett å overse. Fra venstre: Ingeniør Elin Erdal, renholdsbetjent Anne Lise Dahle og renholdslederne Ella Sandvik og Anne Reitan.
Foto: Gorm K.Gaare

Gløs samlet renholdslederne Anne Reitan og Ella Sandvik, samt ingeniør Elin Erdal ved Drifts- og vedlikeholdsavdelingen, til en prat om jobben der man ofte får se de mer ukjente sidene ved NTH-miljøet.
Ved renholdsseksjonen går det mange historier. Alle sanne! Det gjelder blant annet tilfellet med den uheldige ansatte på Varmeteknikk som mistet originalen til en viktig rapport gjennom søppelinnsamlingen.
t skjedde etter at NTH gikk i gang med papirinnsamling, forteller Elin Erdal.
fleste institutt benytter brune papirbager til dette formålet, men enkelte har også brukt tomme papirkopi-esker. Den uheldige ingeniøren lagret desverre viktige papirer i en hel rad av denne esketypen som sto plassert inn mot veggen. En dag glemte han å sette en av eskene tilbake igjen, og den havnet ved siden av søppelbøtten. Dermed oppstod misforståelsen. Renholdsbetjenten fikk storfangst - og papirene var på Norsk gjen-vinning på Heimdal lenge før stakkaren fikk kastet seg over telefonen.

ENDRET INNSTILLING

De ca. 140 renholdsbetjentene som vasker ved NTH har opplevd en positiv endring i yrket sitt de siste årene. Bare et fåtall jobber nå på kveldstid og de fleste har 60 - 80 prosent stilling, mens en håndfull jobber heltid.
-Renholdsbetjentene har fått aksept for at de er vanlige mennesker med familie og privatliv som krever strukturerte arbeidsformer. Vi er på et vis ferdige med holdningen "min mor vasket for at jeg skulle få gjort ferdig min utdannelse", ler Elin Erdal.
-Det har blitt en "ordentlig" jobb, skyter Anne Reitan inn.
-Renholderne får kontakt med arbeidsmiljøet sitt, drikker kaffe og prater med de ansatte, og deltar gjerne på julebordet.
-Det var en annen holdning før, forteller Ella Sandvik som har 12 års tidligere erfaring som renholdsbetjent:
-Jeg opplevde å bli irettesatt med "kom ikke her og forstyrr meg" en gang jeg kom og banket på et kontor. Da måtte jeg stramme meg opp og fortelle at jeg ikke var der for å plage noen, og at han faktisk forstyrret meg i mitt arbeid også!
Ved A lå ingeniørens viktigste papirer før papirinnsamlingen. Vi ser ham få sekunder før han faller omkull og lander ved B.

ROTEROM

"Rot på kontorene" er et tema renholds-betjenter og -ledere kan snakke mye og lenge om. Det eksisterer NTH-kontor der det bare forekommer en sti gjennom bunker og rot bort til kontorstolen, og denne situasjonen gjelder ikke bare for mannlige professorer/lærere! Enkelte satser på plastikkpose-modellen der mange årganger av papir, fordeles i Rema og Rimi-poser. Andre stabler i høyden og har til og med trukket ut skuffene i pulten for å plassere stabler også her.
- Man kan i det hele tatt finne mye ut om personligheten til de ansatte ved bare å ta en kikk inn på de enkelte arbeidsstedene. Det er forresten en egen lukt inne på rotete rom, filosoferer Elin.
- Men de er veldig greie for renholderne. Det er bare å hente søppelposen og gå.
Også studenter vet å rote. I perioder med stort arbeidspress, har mange ikke tanke for hvordan det ser ut rundt dem.
- De sitter gjerne i en haug med papir, boss og mat - med soveposen borte i hjørnet av rommet, forteller Elin.
- Vi har opplevd medstudenter med allergi- og astmaplager som takker oss for at vi kommer og sier fra.
Her holdt student Larsen til; Han ble visst til noe i Miljøverndepartementet

STUDENTLØYER

Innkvartering og husvære er ikke like enkelt for alle. Enkelte studenter ser liten vits i å gå hjem i det hele tatt når dagens arbeid er slutt. På sin runde fant renholdslederne for en tid tilbake en student i Lukasbygget som så ut til å ha fast bopel her. Han hadde installert seg med madrass, dyne, sengetøy og mat. Fyren ble amper da han ble forespurt om annen adresse, men noen dager senere var han forduftet.
Å ha med hund inn på NTH er ikke lovlig, men ved Drifts-avdelingen vet man at dette forekommer. De vet til og med at enkelte renholdsbetjenter har påtatt seg å lufte dyrene i ren velvilje.
Så godt det lar seg gjøre, prøver renholdsbetjentene å unngå og rydde etter studentablegøyer og linjeforeningsfester. Man forsøker heller å få tak i synderne. Blant annet var maskinstudentenes opptaksprøver en hodepine i flere år, fordi de medførte oljesøl av tildels betydelig omfang - innendørs! For to år siden gikk renholdslederne aktivt ut og tilbød studentene 40 liter med en ekkel grønn-brun såpe til å erstatte oljen, og nå har studentene selv begrenset sølet.

RÅDGIVNING

De tre damene ved Driftsavdelingen savner å bli rådspurt når det skal bygges nytt på NTH. De reagerer når arkitektene vil ha parkett i inngangspartiet på Realfagbygget. Det kan kanskje se flott ut som nytt, men med 6.000 - 7.000 mennesker ut og inn hver dag tror de det raskt vil bli slitt og gi et dårlig inntrykk. Og det vil koste enormt mye å holde det pent.
-I store bygg med masse folk må man bruke materialer som både er praktiske og estetiske. Alt glasset i "Royal Electric Garden" var f.eks flott når bygget var nytt. Så begynte lodottene å legge seg, man oppdaget glassvegger som man ikke fikk gjort rene, og dobbeltruter der skitten samlet seg. Dette gjelder områder der renholdsbetjentene ikke kommer til daglig.
-Vi har også lyst å si fra når det går penger rett ut av vinduet. Som ved auditoriene i Sentralbyggene. Her går en dame regelmessige runder hver kveld for å sope sammen brusflasker, melkekartonger og matpapir som flyter mellom radene etter dagens forelesninger. Penger som kunne vært spart om studentene hadde tatt ansvar. I andre bygg har man tydeligvis et mer personlig forhold til auditoriene. Her er det ikke noe søppelproblem.
-Men få for guds skyld med at vi ikke er noen sure kjerringer som går rundt og syter. Stort sett ser vi det humoristiske i ting og synes NTH-studentene finner på mye lænt, avslutter dametrioen som ikke kan få rost sine betjenter godt nok.
-De gjør en kjempejobb og vi er stolte av dem!

ÅD


Dette er Renholdsseksjonen:
Renholdsseksjonen har 181 fast ansatte og ca. 25 vikarer. Seksjonen har ansvar for 280.000 kvadratmeter gulvflate som er delt opp i 12 vaktmesterområder. I Fische-bygget ligger et stort lager som forsyner alle NTH-bygg med rengjøringsmidler, papir og annet utstyr, som f.eks bord og stoler til eksamener. I kjelleren under sentralbygget ligger et eget vaskeri. Seksjonens maskinpark består blant annet av 33 skuremaskiner, 120 støvsugere, 44 vannsugere, 25 kombimaskiner og 60 high speed-maskiner.


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no