Halvt sykkel, halvt bil

- En glødende interesse for sykling kombinert med en stadig økende irritasjon over værforholdene i Trondheim.
Slik beskriver Bjørn Ådland bakgrunnen for at han som avsluttende hovedoppgave ved Fakultet for arkitektur valgte å konstruere og designe en mellomting mellom en sykkel og bil. Resultatet ble et pedaldrevet kjøretøy (PDK).

Nybakt sivilarkitekt Bjørn Ådland håper at hans PDK-modell en gang i nær fremtid kan bli et reelt alternativ til sykkel og bil i trafikken.
Foto: Halvor Molland
Ådland legger raskt til at han ikke har funnet opp hjulet på nytt.
Det er laget slike liggesykkeltyper tidligere, men få har overbygg. Jeg ville lage et kjøretøy som kan brukes i trafikken - sommer som vinter. Jeg har også lagt vekt på sikkerhet, komfort og design.
Den egentlige starten på oppgaven fant Ådland i et sykkeltidsskrift for 15 år siden. Da så han en artikkel som omhandlet sykkelen «Vector» - bygd for å sette fartsrekord. Denne sykkelen har ligget i bakhodet siden den gang og ofte har han laget skisseløsninger for en tilsvarende sykkel for allment bruk. Nå så han muligheten for å arbeide videre med denne sykkelen. Men arbeidet har ikke vært enkelt.
- Veitrafikkloven er lite presis i sin definisjon av "sykkel". Den sier at en sykkel er et kjøretøy uten motor, drevet med pedalkraft. Alle vet hvordan en sykkel ser ut, og lite er gjort innen eksperimentell formgivning siden sykkelen ble formgitt på slutten av 1800-tallet. Etter en rundgang med alle offentlige institusjoner har jeg kommet frem til at min PDK også kommer innunder definisjonen "sykkel" med alle de fordelene det innebærer når det gjelder avgifter, sier Ådland.

FORMGIVNING

I arbeidet med PDK'en ville Ådland først og fremst gå nøye gjennom formgivingen til liggesykkelen. En slik oppgave ville i dag naturlig bli lagt under Institutt for produktdesign. Da Ådland startet sin oppgave var imidlertid denne nye studieretningen ennå ikke startet. Oppgaven ble derfor utført ved Inst. for form og farge. Her fikk han god hjelp av veilederne Harald Wårvik og Stein Rønning - begge opprinnelig billedhuggere.

Ådland mener at nettopp billedhuggerbakgrunnen til veilederne har gitt ham mye hjelp i formgivningen av karosseriet.

Innvendig snitt av PDK'en. Oppfinneren ser for seg at farkosten skal kunne produseres både som en-seter, kombi (med ekstra bagasjeplass) og tandem.
Illustrasjon: Bjørn Ådland

AMATØRMESSIGE LIGGESYKLER

-Det finnes en del liggesykkeltyper på markedet, men mange av dem er amatørmessige ting, ofte laget hjemme i garasjen. Løsningene er for tunge og for dårlig gjennomtenkt til å kunne slå gjennom. I tillegg er de lite brukbare på vinterføre og i regn. Jeg ville forsøke å lage en mer attraktiv, klimatilpasset sykkel, sier Ådland.
Han ønsket å gi PDK en tiltalende og vakker form. Ådland kom da frem til at en form omtrent som en avlang dråpe var mest gunstig, aerodynamisk sett. Tester gjort i vindtunell gir en koeffisient på 0.2 for Ådlands PDK i forhold til en koeffisient på 1.0 som er vanlig for dagens syklist. Mindre luftmotstand og lite frontareal fører til at farkosten får høyere fart enn en vanlig sykkel. Ådland regner med at en vanlig syklist lett kan sykle dobbelt så fort på en PDK, som på en ordinær to-hjuling.

SLIPPER AVGIFTER

- Fordelene ved en PDK er nettopp at det er en sykkel. Dermed slipper du veiavgift, bompenger og bensin. I forhold til en sykkel sitter du her fastspent i sikkerhetsseler i et karosseri av et lett og sterkt kunststoff. Dette karosseriet beskytter deg mot regn og sølesprut. Og om uhellet skulle være ute, sitter du beskyttet inne i et «egg». Det er også opptil 100 liter bagasjeplass, forteller Ådland. Du trenger heller ikke være redd for å begynne å skru på en PDK. Den har ikke mer avansert mekanikk enn en vanlig sykkel. Og folk flest vil klare å olje kjeden, justere bremser og gir, samt lappe dekk hvis det skulle bli behov for det.

HØY PRIS

Ulempene ved en slik sykkel er prisen. Ådland har tatt utgangspunkt i de aller dyreste off-road syklene som finnes på markedet, og regner med at prisen vil komme på mellom 50.000 og 100.000 kroner. Prisen vil være sterkt avhengig av om det blir en reell etterspørsel etter PDK'en, slik at den blir satt i serieproduksjon. Blir det produksjon for et internasjonalt marked vil prisene kunne synke betraktelig.
Ådland tenker seg at en PDK vil kunne erstatte en bil nr. 2 eller en motorsykkel. Den vil også kunne være et alternativ for dem som tidligere har syntes at de har hatt for lang vei til å sykle til jobben. Denne gruppen bør kunne la seg friste av den høye marsjfarten til PDK'en.

FREMTIDSRETTET

Tidlig i prosjektet hadde Ådland en drøm om å lage en prototype av PDK'en og tok kontakt med Øglænd i Sandnes for et samarbeid.
- Det var kanskje litt naivt å tro at DBS ville lage en prototype for meg. De sa at "sykkelen er interessant, men fremtidsrettet", og ville dermed ikke bygge noen prototype. Men de ville være behjelpelig med deler hvis jeg trengte det, forteller Ådland. Han fant da fort ut at en prototype ville bli uhensiktsmessig dyr, og laget en modell i størrelse 1:3 og formga kjøretøyet i detalj på tegnebordet i stedet.
Ådland medgir at sykkelen er fremtidsrettet, men ikke mer enn at det i mange andre land blir arbeidet med slike prosjekter. I California, England og Nederland blir det arbeidet mye med åpne liggesykler. Prisen for slike sykler ligger der mellom 20.000 og 30.000 kroner. Ådland tror at det bare er et tidsspørsmål før liggesykler blir et vanlig syn også i Norge. Han viser til at sykkelmoten går i bølger. Først var det kombisykler, deretter racersykler med bukkestyre, før offroadbølgen kom - og nå er på topp. Ådland tror det neste vil bli liggesykler, og ser gjerne at en av de første i serieproduksjon blir hans egen PDK.
- Jeg anser ikke sykkelen for ferdig. Dette er en konkret løsning, men det finnes ikke bare ett svar på en slik oppgave. Jeg har laget en all-round utgave. Sykkelen kunne vært lettere og mer aerodynamisk, men det ville igjen gått utover den generelle brukbarheten, komfort og bagasjeplass. Jeg kunne godt tenkt meg å gå videre på en Dr.ing.- oppgave, for å se mer på denne typen kjøretøy, avslutter Bjørn Ådland. Den nybakte sivilarkitekten fikk karakteren 1,25 for sin hovedoppgave.

Av Halvor Molland


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no