Siv.inger til næringsmiddelindustrien

Rett fra skolebenken på NTH og til spennende og utfordrende jobber i næringsmiddelindustrien. Slik er situasjonen for syv nyutdannede sivilingeniører som har blitt valgt ut til å delta i en ny "trainee"-ordning.

Klar for å gjøre en innsats i næringsmiddelindustrien. Siv.ingene og traineene (foran f.v.) Pål Salberg fra Trondheim, Mildrid Legård fra Odda og Hilde K.Roald fra Ålesund har solid oppbacking fra adm.dir. Gaute Egeberg i Næringsmiddelindustriens landforening (bak t.v.) og NTH-professor Ingvald Strømmen.
Foto: Jens Søraa

I månedsskiftet februar/mars ble de syv sendt ut i bedriftene hvor de skal arbeide i ti måneder. Her skal de jobbe på like fot med fast ansatte, men som "trainees" er de egentlig en slags lærlinger i særklasse. Slike ordninger er vanlige i mange andre land, men relativt ukjent i Norge.
Foruten å gjøre en best mulig jobb for bedriftene, skal sivilingeniørene også fungere som døråpnere og brobyggere mellom NTH/SINTEF og industrien.
- Vår industrigren har et stort behov for å øke sin kompetanse. Bedriftene er mange og små, og de ligger spredt. For å bli istand til å møte den stadig hardere konkurransen fra utlandet må vi få fortgang på omstillingen i næringen, fastslår adm.direktør Gaute Egeberg i Næringsmiddelindustriens landsforening (NIL). Han er en av initiativtakerne til trainee-ordningen, sammen med professor Ingvald Strømmen ved NTHs Institutt for klima- og kuldeteknikk. Bedriftene som deltar, betaler selv en del av kostnadene og har også vært med på å velge ut sine kandidater. I alt var det 40 søkere til de syv plassene. Egeberg ser imidlertid utplasseringen som første skritt på veien mot et langt mer omfattende samarbeid.

JEK


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no