Welcome to NUTS!

Utallige detaljer må på plass før UNIT kan skifte navn til Norges teknisk naturvitenskapelig universitet - NTNU. Hvordan skal for eksempel navnet oversettes og presenteres i utlandet?
Det er allmen enighet om at den norske versjonen er lite velklingende både i kort- og langform. Navnet krever både smidig tunge-akrobatikk og riktig pusteteknikk. Det fikk vi forøvrig gode eksempler på under Odelstingsdebatten. Selv den glatteste politikertunge fikk problemer med å få med seg alt. I tillegg kommer forvirringen om hva navnet egentlig opplyser om universitetets innhold og aktiviteter.
Mon tro hvordan vi skal måtte presentere oss i utlandet i framtida? Hello, I´m from the NUTS!
Etter hva Gløs har fått opplyst er det UDs oversettelseskontor som har den formelle rett til å bestemme utenlandske betegnelser. Mens vi venter på departementets dom, har vi rådspurt redaktøren av Gløs' språkspalte, Stewart Clark ved NTHs Internasjonale avdeling og SINTEF-gruppens faste oversetter, Hugh Allen. De er enige om at den mest nærliggende engelske oversettelsen er "The Norwegian University of Science and Technology, NUST. Alternativene er "Norwegian Science and Technological University" eller "Norwegian University of Technology and Science", forkortet henholdsvis NSTU og NUTS.
Like lite som NTNU, vil de tre engelske variantene være særlig opplysende om innholdet. Verre er det at Trondheim nok må regne med å bli fullstendig anonymisert. Navnet er plasskrevende og tungvint nok fra før. NTNU-T, NUSTT, NSTUT, NUTST..... Eller kanskje NUTSST (Norwegian University of Technology and Science in Southern Trøndelag). Har noen bedre forslag?

SR


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no