Metallurgisk i nye lokaler

De ansatte ved Metallurgisk Institutt har fått bedre albuerom. Totalt er det brukt syv millioner kroner for å bygge på F-blokken. Dette har resultert i to nye etasjer på tilsammen 660 kvadratmeter.

Avdelingsingeniør Morten Raanes, driftsansvarlig Tore Jørgensen og instituttbestyrer Erik Nes er glade og stolte over at nybygget ved Metallurgisk Institutt snart vil romme en av Europas mest moderne elektronoptiske laboratorier. Den nye mikrosonden er alt på plass.
Foto: Halvor Molland
Nybygget er i første rekke tiltenkt kontorer for dr. ing.-studenter, som hittil har levd under kummerlige kår. Berg-fakultetet gleder seg også over å få ny kantine, som nå kan dekke hele bergmiljøet.
De nye lokalene skal i tillegg romme et av de mest moderne elektronoptiske laboratorier i Europa. Totalt er det investert rundt 15 millioner kroner i mikroskoper. Av dette er halvparten nyinvesteringer som er gjort for å oppgradere laboratoriet med ny mikrosonde og nytt transmisjonsmikroskop. Hittil er bare den nye mikrosonden på plass. Denne er den eneste av sitt slag i Skandinavia og i hele Europa finnes det rundt fem slike. Om ikke så lenge vil også de tre scanning elektronmikroskopene instituttet hadde fra før, og et nytt transmisjonsmikroskop, være på plass i de nye lokalene.

Halvor Molland


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no