Innleder samarbeid med Malaysia

NTH hadde i forrige uke besøk av en delegasjon fra Malaysia som ønsker å inngå samarbeid med NTH i forbindelse med etablering av en teknisk høgskole.

En delegasjon fra Malaysia har nettopp besøkt NTH for å drøfte samarbeidsmuligheter i forbindelse med opprettelsen av en ny teknisk høgskole. Under besøket fikk malayserne en generell innføring i studievirksomheten ved NTH og en omvisning ved Fakultet for marin teknikk. Nr. to fra venstre er professor Terje Almaas og nr. fire er professor Jan Øverli.
Foto: Jens Søraa

Høgskolen får navnet "Institute of Technology Petronas" og skal etableres i regi av det statlige oljeselskapet Petronas Research, som har ansvaret for all oljevirksomhet i Malaysia. De første 100 studentene skal begynne til høsten. Det planlegges en rask opptrapping av studiekapasiteten slik at det samlede studenttall antas å ville komme opp i 2.500 innen år 2003. Planen er at de skal utdannes til B.Sc-nivå i løpet av tre til fem år hjemme i Malaysia. Derettes skal de sendes til et utenlandsk lærested for to års M.Sc-påbygning. Det er i denne forbindelse NTH kommer inn i bildet. Under besøket fikk Petronas-representantene informasjon om kurs som tilbys ved NTH. I første omgang ønsker Petronas å sende 10 studenter fra sitt første kull til NTH og er også positive til å motta studenter fra NTH.
Kontakten mellom NTH og Petronas er ikke ny. Professor Terje Almaas ved Inst. for marint maskineri har flere opphold bak seg i Malaysia. Akkurat nå har instituttet en malaysisk student som skal drive motorforsøk med diesel i to måneder framover. Studenten bringer med seg sin egen diesel som skal utprøves i forskjellige situasjoner. Professor Jan Øverli besøkte Petronas Research i januar i år, hvor han blant annet redegjorde for Virksomhetskomiteens innstilling til ny organisering av NTH-studiet. I den forbindelse er det verdt å merke seg at Petronas Research planlegger et studieopplegg som bortimot er en blåkopi av Virksomhets-komiteens innstilling.
I første halvdel av juni vil rektor Emil Spjøtvoll besøke Petromas Research i forbindelse med en delegasjonsreise til Sørøst-Asia. Da vil forhåpentligvis en samarbeidsavtale mellom NTH og den nye høgskolen være klar for underskriving.

SR


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no