MÅNEDENS BAKRONYMER

Norske Turbulente Nid-debatters Utklekkingsanstalt
Norges Teknisk Naturstridige Unntaksuniversitet
Norsk Teknisk Naturmedisinsk Urosenter
Norges Tekniske Høgskole Utvidet?

Finn feilen!
Hva er galt med dette bildet?
Svar


VI REGISTRERER:


MÅNEDENS GRAFITTI

Innrisset i stolsete i Rådssalen etter NTNU-møte i Professorforum.


MÅNEDENS SITAT:

"NTH har en større venneforening enn noen misjonsforening jeg har vært borte i".
Stortingsrepresentant Jon Lilletun til Teknisk ukeblad 2.mars.

DET STÅR I DAGBLADET!

Dagbladet har brukt mye energi de siste ukene på å reklamere for sitt Store Sprang Fremover. Avisa har nemlig fått en siamesisk tvilling på Internet. Også journalistene er alltid foran og har begynt å bruke nettet som tipskilde. Noen av dem leser faktisk nett-utgavene av Gløs og Gemini.
Således kunne vi i Dagbladet 17.mars på side 14 lese at "Kondomer rives vekk" fra Studentersamskipnadens kontor ved NTH, med sitater fra forrige nummer av Gløs. Og samme kveld gjorde Dan Børge Akerø i "Riksdan" på TV2 et nummer av gummi-skredet. Var det noen som hevdet at Internet ikke kan brukes til noe nyttig?

GUDMUND I POSE OG SEKK

I u.lovs-debatten i Odelstinget sa statsråd Hernes blant annet:
Ingen er bedre enn sine resultater og sine publikasjoner. Det betyr langt mere for NTH, UNIT eller NTNU om professorene siteres i ledende internasjonale tidsskrifter enn i Adresseavisen.
Ifølge info.avdelingens statistikker ble NTH omtalt i 2184 avisartikler og innslag i radio og TV i fjor. 336 av disse stod på trykk i Adresseavisen. Men mesteparten av denne spalteplassen gikk med til å dekke u.lovs-krigen. Med andre ord var det Hernes som skaffet NTH solid dekning i den midt-norske regionavisen og seg selv et billig poeng til Stortingsdebatten.

HERNES STOPPER LØKDYRKING

Dessverre. Studentene i A/F Smørekoppen får ikke dyrke løk på Gløshaugens beste tomt. Som omtalt i forrige Gløs søkte maskinstudentene høgskolestyret om å få pløye opp og sette kepaløk på den store gressplena mellom Hovedbygget og Gamle kjemi. I et svar på henvendelsen fra rektor Emil Spjøtvoll heter det blant annet:
Campusen utgjør et viktig ledd i NTHs langsiktige strategi for bevaring av Gløshaugens biologiske mangfold. Studenter og løk alene skaper ikke mangfold, vi må også ha biller og maur. Ettersom forslaget også innebærer landbruksfaglig aktivitet på NTH, må saken i Norgesnett-sammenheng avklares med statsråd Hernes. Det er hans avgjørelse om tyngdepunktet for løkdyrking skal ligge på NTH.


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no