Suksess for kurs i kulturforståelse

Det første kurset i kulturforståelse og internasjonalisering, som ble avviklet ved NTH i høstsemesteret ble en braksuksess. 279 studenter deltok. Til høsten starter et nytt kurs.

F.v.: Direktør Søren Sem, Norske Hydro, dekanus Jan Brøgger og rektor Emil Spjøtvoll undertegnet torsdag samarbeidsavtale om å opprette Kulturforståelse og Internasjonalisering som fag ved NTH.
Foto: Jens Søraa

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom NTH, HF-fakultetet og Norsk Hydro.
Torsdag ble en ny samarbeidsavtale undertegnet mellom partene, der Norsk Hydro forplikter seg til å bidra finansielt med å bygge opp Kultur og Internasjonalisering (KI) som fag ved NTH. KI-faget skal ligge under Fakultet for økonomi og arbeidslivsvitenskap. HF-fakultetet ved Sosialantropologisk institutt skal ha ansvaret for det faglige innholdet.
Professor Jan Brøgger ved Sosialantropologisk institutt hadde ansvaret for planlegging og tilrettelegging av det første kurset. Han er også forfatter av den viktigste læreboka som ble brukt; "Kulturforståelse". Både kurset og læreboka har utspring i et samarbeid mellom Sosialantropologisk institutt og Norsk Hydro, som ble inngått i 1984.
- Bakgrunnen for samarbeidet var å se på kulturvitenskapens mulige bidrag til å møte utfordringene ved den økende internasjonaliseringen av norsk næringsliv, forteller Brøgger.
- Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Norges Rederiforbund, NHO, LO og industrien. Utvalget ble ledet av generaldirektør Egil Myklebust ved Norsk Hydro, daværende leder av NHO.
Institutt for sosialantropologi, ved Jan Brøgger, fikk i oppdrag å utarbeide en tekst som ble brukt for seminarvirksomhet i næringslivet hvor ledende industribedrifter deltok. Virksomheten ble avsluttet med boka "Kulturforståelse" i 1993. På samme tid tok Norsk Hydro kontakt med NTH og tilbød å finansiere et kurs over ett semester i kulturforståelse.
Kurset tar i første rekke sikte på å gi en generell innføring i kulturteori.

SR


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no