Diplomuke ved Arkitektur

Foto: Jens Søraa
Fakultet for arkitektur har hatt sin tradisjonelle Diplom-uke med utstilling av hovedoppgaver. Til sammen 24 hovedoppgaver var med i utstillingen, som ble holdt i Fischebygget. Arbeidene ga et svært representativt inntrykk av virksomheten ved fakultetet. Diplom-uka ble avsluttet med karaktersetting.

SR


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no