NTH-professor lærer bort akupunktur pr. data

Ett nytt dataprogram, AcuXpert, skal nå hjelpe akupunktører både i læringsfasen og som et hjelpemiddel til å utføre sikker og riktig akupunktur i praksis. Dataprogrammet er utviklet av professor Kesheng Wang ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk i samarbeid med sin kone Dr. Junxia Liu ved Kinesisk Akupunktur Institutt (CAI) i Trondheim. Nå håper Wang på samarbeid med et datafirma, og tror at programmet har potensiale langt utenfor Norges grenser.

Professor Kesheng Wang har utviklet det nye dataprogrammet som skal gjøre det lettere og sikrere å utføre akupunktur.
Foto: Halvor Molland

Programmet AcuXpert er utviklet som et ledd i arbeidet Wang driver med dataassistert læring.
Programmet, som er det første i sitt slag, vil han presentere på den femte nordiske konferanse for dataassistert læring i august.
Akupunktur dreier seg i hovedsak om 14 kanaler som går gjennom kroppen. De ulike kanalene har ulike tilhørende punkt. Alt etter hvilke plager du har, kan du få hjelp ved å stimulere de punktene som er relatert til den enkelte sykdom. Det finnes hovedpunkt, og en del hjelpepunkt. Ved å stikke nåler i disse punktene kan du bli hjulpet med plagene dine.

TEKNIKKEN ER VIKTIG

Det er ikke nok å stikke nåler vilkårlig i de punktene en har kommet frem til. Måten akupunktøren stikker på, dybde og retning er også viktig. I bøker kan en komme frem til hvilke punkt en skal stikke i, men dette er tungvint og frem-gangsmåten ofte dårlig forklart. Terapidelen av AcuXpert hjelper akupunktøren til å stille riktig diagnose på grunnlag av symptomer. Ved hjelp av gode illustrasjoner hjelpes akupunktøren til å finne frem til riktige punkt. Samtidig blir det gitt en grundig forklaring på hvordan akupunktøren skal utføre behandlingen.

OPPLÆRINGSDEL

AcuXpert inne-holder også en opplæringsdel som skal gi støtte i opplæring av akupunktører. Denne delen tar for seg akupunkturteori, ulike teknikker og ulike behandlingsprinsipper innen akupunktur. Alt er illustrert med bilder og figurer, og gjennom ulike nivåer kan en trenge lenger og lenger ned i et problem. Fordelen med et slikt program er at studenter på egenhånd kan tilegne seg kunnskap, og programmet er hele tiden tilgjengelig, slik at en kan gå tilbake når en måtte ønske det.

- Det er i dag for mange akupunktører som ikke gjør en god nok jobb. De har for liten teoretisk bakgrunn og for liten praksis. Akupunktur er et fantastisk hjelpemiddel når det blir brukt på riktig måte. Utført på gal måte kan det være livsfarlig. Dessverre har det skjedd dødsfall i forbindelse med akupunktur, forteller Wang.

Wang's kone, Dr.Junixa Liu, er utdannet akupunktør og driver praksis i Trondheim. Her er hun iferd med å behandle Anne Solem.
Foto: Halvor Molland

SKEPTISK TIL UTDANNING

Wang er også skeptisk til den utdanningen mange av akupunktørene i Norge har.
- I Kina er det seks års utdanning for å bli akupunktør. Der lærer studentene både vestens medisin og den tradisjonelle kinesiske medisinen. Dermed får de en god kunnskap i anatomi, stille diagnose, og de har en kunnskap som gjør at pasientene føler seg trygge, sier Wang. Han håper at programmet kan bli et hjelpemiddel som kan gjøre at både akupunktører og pasienter skal føle seg trygge på behandlingen.

HOLDER MÅL

I arbeidet med programmet har Wang derfor brukt den erfaringen Dr. Liu har opparbeidet seg. Dr. Liu har seks års utdanning ved det medisinske universitetet i Shanghai og har arbeidet 13 år som lege og akupunktørlege ved et sykehus i Shanghai. I 1987 flyttet hun til Norge og har nå syv års praksis i Trondheim. Hvert år reiser hun tilbake til Kina for å diskutere behandlingsmetoder med kinesiske spesialister. Der diskuterer de typiske norske sykdommer, og kommer frem til behandlinger som fungerer. Wang er derfor sikker på at han har kommet frem til et dataprogram som holder mål.
-Vi har tatt legers erfaring, samt det beste fra ulike bøker og samlet det i AcuXpert. Her kan akupunktører repetere så ofte de vil under læringsprosessen, og bruke diagnosedelen i sin praksis. Alt er grundig forklart med gode illustrasjoner, og det vil være et uunnværlig hjelpemiddel for såvel akupunktører som leger, fysioterapeuter og tannleger som vil lære litt om akupunktur, sier en fornøyd Kesheng Wang. Men enda er han ikke helt ferdig med programmet. Han har også lyst til å legge inn små videofilmer som viser nøyaktig ulike måter å stikke nålen på. Wang tror også at innen andre områder kan et slikt program være til stor nytte.
- Det kan tenkes et tilsvarende program for allmennpraktiserende leger, som ved å mate inn symptomer kan stille riktig diagnose og foreskrive riktig behandling. Men det vil bli et mye mer omfattende program, tror Wang.

HÅPER PÅ SAMARBEID

Nå vil Wang holde kurs for å lære norske akupunktører å bruke AcuXpert.
- Jeg håper på samarbeid med et dataselskap som vil satse på dette programmet. Jeg tror at markedet for et slikt program er stort, ikke bare i Norge. Både i Europa og i USA finnes det mange akupunktører som ville hatt nytte av et slikt program, sier Kesheng Wang.

Av Halvor Molland


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no