Velferdsmidlene fordelt

Årets velferdsmidler er nå fordelt og det er små forandringer i forhold til tidligere år.

For første gang har de ansattes egne organisasjoner gjennom det nyopprettede "Foreningsforum" tatt seg av fordelingen av velferdsmidlene, i samråd med høgskolens ledelse. Tidligere hadde arbeidsmiljøutvalget denne oppgaven. Foreningsforum startet med å sende ut et spørreskjema til alle ansatte i fjor høst. De ønsket å se på fordelingen med nye øyne og ba om å få kreative råd til nye tiltak.
Tilsammen kom det inn 36 forslag, men ingen kan sies å være spesielt originale. Fordelingen ble derfor gjennomført med små endringer fra det som har vært vanlig. Den største forandringen er at den årlige sommerturen er kuttet ut. Begrunnelsen er at sommerturen var relativt dyr og at den kom et begrenset antall personer til gode.
Velferdspotten er i år på 310.000 og er fordelt slik :
NTH BIL70.000, barnejuletrefest 17.000, pensjonistforeningene 16.000, vårtur - inntil 15.000, barneskirenn 2.000. Resten, kr 190.000, er fordelt på fakultetene.


Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no