"Grunnfjellet" på NTH krever fristilt høgskole

Kravet om et selvstendig NTH adskilt fra Universitetet i Trondheim har bunnsolid støtte i høgskolens "grunnfjell". 80 prosent av alle ansatte i faste, vitenskapelige stillinger og 74 prosent av studentene stiller seg bak høgskolestyrets vedtak i den omstridte saken.

Bildet: Underskriftene fra NTH ble overlevert i Stortinget av (f.v.) professorene Kristian Lien, Einar J.Aas og Olav Egeland. Mottakere var Jon Lilletun og Sigurd Manneråk.
Foto: SCANFOTO

Onsdag i forrige uke ble lederen av Stortingets Kirke-, undervisnings- og forskningskomité, Jon Lilletun og saksordfører for u.lov-saken, Sigurd Manneråk, overrakt tilsammen 332 underskrifter fra høgskolens vitenskapelige personale. Alle har personlig skrevet under på en anbefaling til Stortinget om å gjenetablere NTH som selvstendig teknisk høgskole.

80 PROSENT SKREV UNDER 71,8

De 332 utgjør tilsammen 80 prosent av alle fast ansatte professorer, førsteamanuenser og amanuenser som var tilgjengelige. Mange av de ansatte oppholdt seg ikke ved NTH da innsamlingen av underskrifter foregikk. Regner man i forhold til totalt antall fast ansatte i vitenskapelige stillinger har 71,8 prosent undertegnet. Ryktet om underskrifts-kampanjen har nådd langt. På eget initiativ har NTH'ere på friår ved en rekke utenlandske universitet fakset inn sine underskrifter.
De endelige listene ble overlevert i Stortinget av professorene Einar J.Aas, Olav Egeland og Kristian Lien, som alle sitter i styret i Professorforum. De fikk også en lengre prat med Lilletun og Manneråk, som ifølge Aas faktisk innrømmet at logisk sett så vil det være riktig å gi NTH friheten tilbake.
- Men logikk og politikk er tydeligvis ofte to uforenlige størrelser. Men uansett er vi svært godt fornøyd med resultatet av underskriftsaksjonen. All erfaring viser at det er uhyre vanskelig å få professorene til å enes i vanskelige saker, men i dette tilfellet er flokken tilnærmet samlet. Av dem som avslo å skrive under, var det nemlig få som ønsker å beholde dagens organisasjonsmodell ved Universitetet i Trondheim, sier Einar J. Aas. Han legger til at midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger og annet faglig og administrativt personale ble holdt utenfor aksjonen, fordi man ville unngå å legge utilbørlig press på noen. Det skal liten fantasi til for å se at f.eks en stipendiat ville hatt vanskelig for å avslå hvis hans professor og veileder plutselig stod i døra og ba om en underskrift.

SOLID RYGGDEKNING

Bakgrunnen for at Professorforum tok initiativ til underskriftsaksjonen var et ønske om å støtte opp om vedtaket om fristilling som høgskolestyret fattet 21.september i fjor.
- Det har blitt hevdet at dette vedtaket egentlig var verket til en liten klikk personer omkring rektor Spjøtvoll. Vi mener at våre underskriftslister viser at rektor har solid ryggdekning hos majoriteten av NTH'ere. Nå er det viktig for oss å gjøre Stortingspolitikerne oppmerksom på dette. Vedtar de en universitetslov som ligner det forslaget som er lagt frem, vil vi få en svært vanskelig situasjon ved Universitetet i Trondheim, presiserer Aas.
Underskriftslistene avslører at separatistene står aller sterkest på UNIT-rektor Karsten Jakobsens opprinnelige arbeidsplass, Fakultet for maskinteknikk. Hele 94 prosent av Jakobsens gamle kolleger som var tilstede, gikk inn for løsrivelse. Men det viser seg også at rektor Spjøtvoll har vanskelig med å bli profet i eget land. Fakultet for fysikk og matematikk er nemlig det fakultetet med lavest andel underskrifter (50 prosent av de tilstedeværende).

STØTTE FRA 74 PROSENT AV STUDENTENE

Tallene fra studentenes allmøter i november viser litt andre resultater, men også her fikk høgskolestyrets vedtak klar støtte. 74 prosent stemte for å fristille NTH fra UNIT, 20 prosent stemte imot og resten (6 prosent) stemte blankt. Ved Fakultet for marin teknikk var det hele 97 prosent som støttet fristilling, mens motstanden var størst ved arkitekt-fakultetet (33 prosent nei) og fysikk/matematikk (23 prosent nei). Tilsammen 753 studenter avga stemme under allmøtene. Fakultet for økonomi og arbeidslivsvitenskap er det eneste hvor studentene ikke har arrangert allmøte om saken.

LISTER OGSÅ BLANT DR.INGENE

I forrige uke ble det med utspring fra Fakultet for berg-, petroleums- og metallurgifag satt i gang en underskriftskampanje blant dr.ing.-studentene. Totalt er det 928 doktor-studenter ved NTH.
- Vi har ikke fått sjansen til å si vår mening i denne saken. Derfor har vi tatt initiativ til en egen innsamling, forteller Jo Berg Fenstad ved Metallurgisk Institutt. Han regner med at resultatet av denne underskriftsaksjonen vil være klart i denne uke.
Kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen skal legge frem sin innstilling for Stortinget 16.mars. Universitetsloven kommer opp til endelig behandling i Stortinget før påske.


Anders Talleraas:

- Størst mulig frihet innenfor UNIT

- Jeg hadde aller helst sett at NTH ble fristilt, men det tror jeg er vanskelig å oppnå. Derfor går jeg nå inn for å gi høgskolen størst mulig frihet innenfor UNIT. Det innebærer en organisering tilsvarende den som gjaldt frem til 1990 og som bl.a vil sikre NTH direkte bevilgninger fra Staten.

Bildet: Anders Talleraas, som gikk ut fra NTH som maskiningeniør i 1971, mener at det vil være vanskelig å få gjennomslag i Stortinget for full fristilling av NTH.
Foto: Adresseavisen

Dette sier stortingsrepresentant Anders Talleraas halvannen måned før universitetsloven skal opp til behandling i Stortinget. Den kjente Høyre-politikeren er opprinnelig maskiningeniør og en av tre NTH-utdannede folkevalgte på Løvebakken. Han er en av dem som tidligere offentlig har uttrykt størst forståelse for høgskolens krav om fristilling. Nå føler han at det vil være vanskelig å nå frem med dette kravet i Stortinget.
- I undervisningssektoren er det for tiden på mote å slå sammen skoler til store enheter. Det ser vi bl.a. innenfor de regionale høyskolene. Derfor vil det være å gå mot strømmen hvis NTH blir skilt ut fra Universitetet i Trondheim. Som vestlending er ikke jeg så redd for å gå mot strømmen av og til, men jeg tror det vil være vanskelig å få med seg et flertall i Stortinget for en fristilling, sier Talleraas.
Høyre-politikeren er forsiktig med spådommer om hva som kan bli utfallet av lovbehandlingen. Foreløpig har saken bare såvidt vært diskutert i Høyres gruppe. Det er også svært usikkert hvilket standpunkt Kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen vil innta når den skal legge frem sin innstilling 16.mars.
- Jeg er usikker på om NTH kan oppnå noen særstatus. Mange føler det nok slik at høgskolen fikk en god del innrømmelser etter høringsrunden. Det som trengs nå tror jeg er nøktern informasjon om hva som egentlig er nødvendig for å gi den teknologiske topp-utdanningen i Norge et ansikt utad. Klarer man å nå frem med budskapet er det kanskje mulig å finne frem til et slags kompromiss, sier Talleraas.
Følelsen av at det er vanskelig å nå frem med fristillingskravet deles også av Odd Arne Fossan, som leder Studentutvalget ved NTH. Studentene har den siste tiden fått i stand flere møter med medlemmene i KUF-komiteen. Generelt har studentene møtt liten og ingen forståelse for kravet om full løsrivelse, forteller Fossan. Han mener at dette først og fremst skyldes at de folkevalgte vet for lite om den spesielle situasjonen i Trondheim. På møtene har derfor mye tid gått med til å forklare hvorfor NTH har reagert så kraftig på lovforslaget.

JEK


Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no