Tysk-norsk samarbeid godt i gang

Den knapt ett år gamle samarbeidsavtalen mellom NTH, TU Bergakademie Freiberg og Verbund Netz Gas AG i det tidligere Øst-Tyskland har allerede begynt å gi resultater. Både studentutveksling og forskningssamarbeid er kommet i gang.

Bildet: Fornøyde samarbeidspartnere 10 måneder etter at den tysk - norske avtalen ble inngått. Fra venstre: ERASMUS-koordinator Wolfgang Laschet, NTH, direktør Walter Altmann, VNG, avdelingsleder Reinhard Zimmermann, TU BA Freiberg og avdelingsleder Arne Asphjell, NTH.
Foto: Jan Erik Kaarø
Samarbeidet ble nylig drøftet av de tre partnerne på et møte ved NTH. Da avtalen ble undertegnet 6.april i fjor fikk det stor oppmerksomhet, ettersom både Bundestagspresidentin Rita Süssmuth og den norske Stortingspresidenten Kirsti Kolle Grøndahl var tilstede. Siden den gang har samarbeidet faktisk utviklet seg i større tempo enn det partene turde håpe på.
VNG er ansvarlig for gassdistribusjonen i hele det tidligere Øst-Tyskland. Selskapets norske partner er Statoil, som også er blitt involvert i samarbeidet. I alt fem forprosjekter innen fagområdet gasslagring er nå under planlegging. Tre av disse blir koordinert fra Freiberg og to fra NTH. Prosjektene vil senere bli brukt i en søknad om innpass i EUs fjerde rammeprogram.
Flere faglærere fra Freiberg og NTH har besøkt de respektive lærestedene. NTH har også tatt imot tre tyske utvekslingsstudenter og har selv sendt norske studenter både til Freiberg og TU Dresden. Det er også gjennomført flere skskursjoner takket være stipåend fra VNG. Det har også oppstått samarbeid gjennom COMETT- og ERASMUS-programmene.
15.juni skal den nye tysk-norske forbindelseslinjen feires i en større sammenheng. Denne dagen skal det markeres at Øst-Tyskland skifter fra "Stadtgas" (produsert av kull) til naturgass. Omleggingen har tatt fire og et halvt år. I forbindelse med en tre dager lang folkefest i Leipzig skal også samarbeidsavtalen evalueres med flere tyske topp-politikere tilstede. Det vil også bli arrangert et lite, faglig symposium.


Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no