Det handler om arbeidsmiljøet vårt:

Elektro- og datafakultetet viser vei

Det er trivelig å være på Fakultet for elektro- og datateknikk. På pauserommene går praten livlig på tvers av profesjonene, uten antydning til klasseskille. Problemer finnes også, men holdningen er at de er til for å løses.

Bildetekst: Fakultet for Elektro- og datateknikk er en trivelig arbeidsplass. Det mener f.v. førsteamanuensis Svein Knapskog, Datateknikk og telematikk, konsulent Reidun E. Gjerde, Fysikalsk elektronikk, overingeniør Jostein Bratsberg, Teleteknikk, sekretær Randi Hostad, Elkraftteknikk, hovedverneombud ved UNIT og sekretær Heidi Egseth, Fysikalsk elektronikk og avdelingsingeniør Per Inge Løvold, Teknisk kybernetikk.
Foto: Gorm K.Gaare
Et godt arbeidsmiljø kommer sjelden av seg selv men krever både en bevisst holdning og aktiv innsats. Fakultet for elektro- og datateknikk tar arbeidsmiljøet på alvor og har bl.a gjennomført en spørreundersøkelse som skal gi grunnlag for videre innsats. Det er bred enighet om at hovedsida ved arbeidsmiljøet er såre godt. For å få høre mer om dette trommet vi sammen representanter fra alle instituttene; Reidun Gjerde, Randi Hostad, Jostein Bratsberg, Svein Knapskog, Heidi Egseth og Per Inge Løvold, til en formiddagsprat i vinterblåsten.
- Vi vil nødig framstå som et slags Edens paradis, understreker de seks.
Problemer finnes også, og både art og omfang varierer nok mellom instituttene. Som eksempel nevnes at et institutt har litt vanskeligheter med integrering av stipendiater. Dette har sammenheng med at de har vært vant til at stipendiatene har vært tidligere studenter ved fakultetet og følgelig har vært godt kjent med miljøet. Nå kommer stadig flere stipendiater utenfra, og det krever spesielle tiltak.
- Hovedsaken er at vi ser problemene og har vilje til å løse dem. I noen tilfeller er problemet av en slik art at vi bare må lære oss å leve med det, men det hører heldigvis til unntakene. En åpen og god omgangstone er et godt utgangspunkt for å løse konflikter etterhvert som de oppstår.

KOMMUNIKASJON

God kommunikasjon på tvers av profesjonene, dugnadsånd og fellesskapsfølelse er stikkord for det Fakultet for elektro- og datateknikk synes de har fått til. Resultatet er allmen trivsel, trygghet og en ektefølt respekt for hverandre. Her må du lete lenge etter professoren som snubler i vaskedama og behandler sekretæren som inventar. Og kontorbetjeningen slipper å få mageknip ved synet av sine overordnede. Alle innser at de har en jobb å gjøre som er viktig hver på sitt nivå. Derfor sitter smilet og latteren løst der de møtes, både i og utenfor jobben. En medvirkende årsak til det gode miljøet er at de har en godt utviklet tradisjon for å møtes sosialt, også utenfor arbeidstid.

SOSIALT SAMVÆR

- Det startet med påbyggingen av fakultetet, som ble ferdig i 1987. Etter at vi fikk det nye glassbygget hadde vi både nok plass og trivelige omgivelser til å samle både ansatte og studenter. Det begynte med at vi brukte velferdsmidler for å arrangere felles julebord for fakultetet. Dette ble svært vellykket og ansporet oss til å utvikle tradisjoner for flere fellesarrangement. For eksempel har vi en årlig bollefest som blir arrangert dagen etter at de nye studentene er imatrikulert. Både forberedelsene og festen blir avviklet på dugnad.

UT-MATRIKULERING

Videre har vi en årlig ut-matrikuleringsfest. Initiativtager til den var Hans Faanes, daværende dekanus, som gjerne ville gjøre litt krus på studentene når de var ferdige. Studiet begynner jo alltid med høytidelig festivitas, og mange syntes det var på sin plass med en høytidelig markering av slutten også. Dermed ble ut-matrikuleringsfesten introdusert. Det inviteres en festtaler, som oftest en person som har hatt tilknytning til Fakultetet og som har gjort seg bemerket på en eller annen måte. Det nevnes også at Fakultetet har en tradisjon i å utvikle underholdning med egne krefter, som har bidratt kraftig til å styrke det kreative miljøet på arbeidsplassen. Det både diktes og komponeres, på kryss og tvers av alle faggrenser.

BEDRE SAMHOLD

Det understrekes at det sosiale samværet i og utenfor arbeidstida bidrar til å styrke samhørigheten også i jobbsammenheng. For å sikre kontinuiteten er det nedsatt en festkomite som er sammensatt av representanter fra hvert institutt. For å få trukket med flest mulig har festkomiteen flere underkomiteer. Det er vanlig å sette inn nytilsatte i slike verv, som følgelig får en fin anledning til å bli kjent med hele fakultetet.
Før vi avslutter formiddagstreffet ropes det et lite varsko, som gjelder misbruk av elektronisk kommunikasjon: Vi må ikke komme dit at vi for lettvinthets skyld går over til bare å bruke E-mail og slutter å snakke med hverandre. Prinsippet må være at en ihvertfall ikke sender E-mail over gangen, men går og snakker direkte med vedkommende.
- Slutter vi med det er det fare på ferde, mener de seks representantene fra Elektro- og datateknikk.

SR


Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no