NTH deltok i prestisje- tung konkurranse

Tre unge NTH'ere deltok like før jul i "Shell International Business Comptetition" som ble arrangert i Haag, Nederland. To av dem var dr.ing.-studenter, Lennart Jerdal (Teknisk elektrokjemi) og Vidar Haugse (Petroleumsteknologi). Tredjemann var maskinstudenten Arne Høeg.

Bildet: Det norske laget bestod av
(f.v.): Vidar Haugse, NTH, Henriette Hindrichsen, BI, Arne Høeg, NTH, Thomas Bommen, NHH og Lennart Olav Jerdal, NTH.
Sammen med en student fra Handelshøyskolen i Bergen og en fra BI i Oslo utgjorde disse det norske laget i konkurransen. De endte på delt tredjeplass i hard konkurranse med lag fra fem andre nasjoner. Helt til topps gikk Hong Kong, men det var ørsmå marginer som skilte lagene.
Dette var første gang NTH deltok i denne konkurransen som tidligere stort sett har vært forbeholdt økonomer. Deltagerne fikk i oppdrag å drive fiktive oljeselskaper over et visst tidsrom. Spillet varte i fire dager. Shells hensikt med arrangementet er å finsikte lovende unge forskere som man senere kan tenke seg å ansette. Selskapet legger bredsiden til i jakten på gode rekrutter. "Shell International Business Competition" kostet omlag en million gylden å gjennomføre og premiene ble delt ut av Shell-konsernets topp-leder. Alt tyder på at NTH også i år vil bli invitert til å sende deltagere.


Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no

Shell International Business Comptetition