Sakkyndige i Mannesmann-saken

To NTH-ansatte vil komme til å spille sentrale roller i den mye omtalte "Mannesmann-saken" som kommer opp for Stavanger byrett 2.mai. Professor Ola Westby og førsteamanuensis Pål Skalle er oppnevnt som fagkyndige meddommere i saken.

Straffesaken er reist mot en tidligere overingeniør i Statoil som er tiltalt for korrupsjon. Mannen skal ha mottatt over 1,1 millioner tyske mark fra stålleverandøren Mannesmann som oppgjør for fortrolig anbudsinformasjon. Saken er berammet til å vare en måned. Et sentralt punkt i straffesaken vil bli spørsmålet om Statoil kunne ha valgt andre leverandører enn Mannesmann, eller om den tiltalte overingeniøren sørget for at kravspesifikasjonene ved anbudsutlysningene nærmest var skreddersydd for det tyske selskapet. Forhandlingene vil trolig bli kompliserte. En teknisk sakkyndig har allerede utarbeidet en rapport på 100 sider om saken. Rettsforhandlingene er flere ganger blitt utsatt, men det synes nå klart at retten vil bli satt 2.mai. Både konserndirektør Harald Norvik og flere andre Statoil-direktører vil trolig bli innkalt som vitner.
Ola Westby er professor i marin prosjektering, mens Skalles fagområde er petroleumsteknologi.
Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no