Rock stresses in The North Sea

Morten Fejerskov og Arne Myrvang ved Inst. for geologi og bergteknikk legger i disse dager siste hånd på programmet for "Workshop on Rock Stresses in the North Sea" som går av stabelen 13. og 14. februar.

Arrangementet skjer i samarbeid med SINTEF Bergteknikk. Bjørg Claussen, SINTEF Bergteknikk er sekretær. Interessen har vært nærmest overveldende, og 75 deltagere fra ni land er påmeldt. 25 papers vil bli presentert. På forhånd ble det kalkulert med 30-40 deltagere.
Et flertall av deltagerne på work-shopen, som skal foregå i SINTEFs administrsjonsbygg, kommer fra oljeselskaper. I de senere år er interessen for bergspenninger i oljesammmenheng økt kraftig. Kjennskap til de horisontale spenningenes størrelse og retning har betydning i flere sammenhenger. Spesielt kan nevnes forhold som borhullsstabilitet, borsynk (Rate of penetration), boring av høyavviksbrønner og tolkning av geologiske strukturer. Professor Arne Myrvang er ansvarlig for to EU-prosjekter innenfor dette området: "Regional stressfield", som er en del av programmet "Integrated Basin Studies IBS" innen JOULE II. Dette er knyttet opp mot Morten Fejerskovs dr.ing.arbeide. Prosjektet støttes på industrisiden av Norsk Hydro, Saga og Statoil.
"Time dependent varations in effective in situ stresses caused by changes in reservoir pressure" er også et projekt innen JOULE II. Det er knyttet opp mot Helge Ruistuens dr.ing.arbeide. I den forbindelse reiser han ca.1. mars til New Mexico, hvor han i nesten ett år skal arbeide dels ved New Mexico Institute of Technology i Soccoro, dels ved Sandia National Laboratories i Albequerque. Prosjektet støttes på industrisiden av Norsk Hydro.
Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no