Lowells verden


FRA FORSKNINGENS VERDEN

"Kvinner og dyr lever i et skjebnefellesskap. Begge grupper blir temmet, mishandlet og holdt som slaver.... De undertrykte må stå sammen i kampen for å bøte på uretten som begås mot dem"
Fra boka Feminism, Animals and Science: The Naming of the Shrew, av Lynda Byrke, Open University Press 1994.SVENSK FORSKNING:

95 prosent av alle svensker vet hvilket stjernetegn de er født i, men bare 3 prosent kjenner sin egen blodtype.
Resultat av spørreundersøkelse utført av Mitthögskolan i Östersund våren 1994.
"Toalettpionjärer skiljer på kiss och bajs. 24 familjer i smålandska Ljungarum er pionjärer. De bor i landets första flerfamiljsområde med den nya urinseparerande toaletten."
Innledning på større reportasje i Ny Teknik nr.25 1994.MÅNEDENS SYNSER:

"Kanskje bagateller, men jeg undres på om hele anlegget er feilnivellert med 1,5 meter? På meg virket det som flyene kjørte i motbakke den siste strekningen frem til broene, noe som bestyrker mistanken"
Sivilarkitekt Magnus Heide Westerberg i en anmeldelse av "Nye Trondheim lufthavn" i Adresseavisen 26.januar. (Utbyggingen av Værnes har kostet 260 mill. kroner).MÅNEDENS SPØRSMÅL

"Landet skal styres av folk som står tidlig opp om morra'n, sa Lundteigen. Jeg undres på om ikke dette allerede er tilfelle. Hva er ellers forklaringen på at eksamensbesvarelsene må leveres på samme tid som sola står opp?"
Grunngitt spørsmål fra NTH-student i news-gruppe på Internet.

LENGE LEVE INFORMASJONSSAMFUNNET!

Jo, Nixon hadde sine lyse dager. Alt tidlig i 1970-årene, før Watergate, foreslo presidenten at alle amerikanske hjem skulle knyttes sammen via koaksial-kabel. 25 år senere er presidenten gått i graven, mens "Internet" er blitt tidens magiske løsningsord.
Kronargumentet for å knytte seg til lyder slik: "Legg det ut på nettet og få 30 millioner lesere. Fantatisk". De frelste nevner aldri at bare noen få tusen av de 30 millionene behersker norsk, at de 30 millionene til tider klarer å lage en aller helv.... trafikkork og at de 30 millionene må baske seg gjennom uhorvelige mengder med junk-info før de har noen sjanse til å finne ditt budskap.
Apropos det siste lar vi oss fortsatte imponere over hva vettuge folk bruker tid på. Det beste beviset på at det er lettere å finne meningen med livet, enn med Internet, fant vi i computer-laboratoriet ved Universitetet i Cambridge. Herfra sendes det hvert sekund, døgnet rundt, et oppdatert bilde ut til de 30 millionene - av laboratoriets kaffetrakter!
Takke meg til Rondo og Synnøve.

OM NOBEL OG MISKJENTE GENIER

I visse kretser har det lenge vært stilt spørsmål ved hvorfor det ikke finnes noen Nobelpris i matematikk, mens derimot fysikere, kjemikere, økonomer, medisinere, litterater og fredsskapere har sjansen til å få medalje, fete sjekker og evig, leksikalt liv. Enkelte har hevdet at fru Nobel må ha stått i med en matematiker. En god teori som dessverre blir litt skjemmet av det faktum at salig Alfred aldri giftet seg. Riktig svar var, har vi lest, at den eksplosive svensken mente at matematikken ikke hadde betydd noe vesentlig fremskritt for menneskeheten. Derfor holdt han regnekunsten utenfor da han skrev sitt berømte testamente i 1896.
En av Nobelpris-mottagerne som likevel beviselig kunne regne, var Lars Onsager. Han var kjemi-ingeniør fra NTH i 1925 og fikk Nobelprisen i 1968 for sine teorier om irreversible prosessers termodynamikk. Teorien publiserte han alt i 1931 og året etter søkte han NTH om å få ta doktorgraden med bakgrunn i samme arbeid.


Søknaden ble avslått med følgende historiske begrunnelse fra Professorutvalget:
"Det henstilles til ingeniør Onsager å utarbeide en mer avsluttet og detaljert fremstilling av problemet og å innsende denne til bedømmelse".
Onsager reiste til USA, tok doktorgraden og slo seg ned her for resten av livet.
Bildet: Lars Onsager.

THE NEVER ENDING STORY...

"Restaurantlivet avføder utskeielser i mange retninger som kan være avgjørende og ødeleggende for en ungdoms hele fremtid. Farene og fristelsene er langt fra så mange i Trondhjem som i Kristiania".
Fra Stortingsdebatten 30 - 31.mai 1900 om hvor Norges tekniske høgskole skulle anlegges. Debatten var så heftig at en dame på galleriet besvimte. Trondhjem ble valgt med 74 mot 40 stemmer.

"NTH burde ligge i Oslo og ikke i Trondheim. Det ville gitt Norge en sterkere teknologi-industri og flere teknologibedrifter".
Lederne av Porter-prosjektet, professorene Torger Reve og Terje Lensberg til Dagens Næringsliv 9.september 1992.Annonse:
Gutt med sunne interesser?
Vi har linjen for deg. Søk kjemi- eller arkitekt-utdanning ved NTH.
Likestillingsutvalget


Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no