Professorene "vant" lønnsoppgjøret

Som gruppe var det professorene som fikk størst uttelling ved det lokale lønnsoppgjøret ved NTH. Men slett ikke alle fikk opprykk.

-Men hvorfor har du rykket opp det fine lille lønnetreet, gartner Olsen?
-Noe lønnsopprykk må det da være her på NTH!

Etter seks ukers forhandlinger kom lønnsoppgjøret endelig i havn 30. januar. Omlag fire millioner kroner lå i potten som skulle fordeles. Beløpet var større enn normalt, noe som skyldes at Kollegiet skjøt inn omlag to millioner.
Vitenskapelig ansatte fikk drøyt halvparten av kaka og professorene de største kakestykkene. Til sammen gikk en tredjedel av NTH-professorene, dvs 51 personer, opp mellom tre og seks lønnstrinn. I kroner utgjør dette fra 24.900 til 12.500,- per år. Førsteamanuensene kom dårligere ut. Bare sju personer rykket opp, mellom to og fire lønnstrinn. I underkant av 870.000 kroner ble fordelt på teknisk/administrative stillinger.
Personalsjef Dag Lyseid er i hovedsak fornøyd med resultatet, som han mener gir et godt grunnlag for framtidige lønnsforhandlinger.
- Vi har fått til en større differansiering og en mer riktig lønnsfordeling av de vitenskapelige stillingene. Det er bra, selv om jeg skulle ønske at de hadde fått enda større uttelling. Vi har imidlertid fått nedfelt en del viktige prinsipper som vi kan bygge videre på i senere forhandlinger, sier Lyseid, som legger til at han ble overrasket over at forhandlingene trakk i langdrag. Forhandlingene startet 15. desember og ble avsluttet 30. januar. Han presiserer at det var lite uenighet om selve lønnsfordelingen, men at det ble brukt mye tid på å diskutere prosedyrer.
NTL, som organiserer omlag 300 ansatte ved NTH, var spesielt aktiv i denne diskusjonen.
- Vi registrerer at arbeidsgiversida har en økende tendens til å vektlegge personlige egenskaper og innsats når lønnsmidlene skal fordeles, sier Jens Petter Nygård, leder for NTL UNIT.
- Prinsipielt mener vi at stillingens innhold skal være utgangspunkt for lønnsvurderinger. Hvis vi skal gå over til å legge mer vekt på personvurderinger må vi ihvertfall utarbeide målbare kriterier for slike vurderinger. Vi er opptatt av å få til en forhandlingsform som sikrer at alle parter får være med på å påvirke hvem som skal få opprykk, sier Nygård.
Utover dette er også NTL rimelig fornøyd med forhandlingsresultetet.
- Blant annet jobber NTL med å få oppgradert en del kontor- og saksbehandlerstillinger som er blitt tillagt nye oppgaver og mer ansvar enn de hadde før. Nå er vi kommet et godt skritt videre og det er vi fornøyd med, avslutter Nygård.

SR


Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no