Vekk med plena - dyrk løk!

Bildet: Olve Steinsholt prøvesetter snøløk på plena mellom Hovedbygget og Gamle kjemi.
Foto: Jens Søraa
At løk er løk, og slettes ingen spøk, det er for tiden alt jeg vet, om løkdyrking og kjærlighet..., skal en norsk dikter engang ha sagt. Nå gjør den nye formannen i studentforeningen "Smørekoppen" , Olve Steinsholt, dikterens ord til sine egne og tar spaden fatt. Han vil dyrke løk på NTHs "Campus" -intet mindre!
- Styret i "Smørekoppen" har sett seg lei på at den store gressplenen mellom Hovedbyningen og Gamle Kjemi ligger brakk og unyttig. Dette er stikk i strid med Brundtlandkommisjonens intensjoner om en bærkraftig utvikling. Agronomiske kilder har forvisset oss om at den egner seg ypperlig til løkdyrking (nærmeer bestemt kepalauk) , muligens under plast. Initiativet vil gi Fakultet for Maskinteknikk en langt mer miljøvennlig profil enn dagens noe olje-tilsølte, forsikrer Steinsholt.
- Søknad om rett til nybrottaktivitet og gratis lån av traktor med 8-skjærs vendeplog er sendt Høgskolestyret. Og siden alle vet at løk (og kjærlighet, reds. anm.) må gjødsles, er Norsk Hydro vennligst anmodet om å donere en sekk fullgjødsel B, opplyser Smørekoppens formann (i fullt alvor?).

AK


Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no